‘Və, ilə’ mənasına gələn 랑 / 이랑 (dərs 28)

Mövzu: ‘Və, ilə’ mənasına gələb 랑 / 이랑

Keçən dərsimizdə isimləri və cümlələri bağlamaq üçün “və/və sonra” mənasına gələn 그리고 [kı-ri-go] sözü idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Koreyacada “və” mənasına gelen tək kəlmə 그리고 deyildir. Koreyacada ‘və’ deməyin bir neçə fərqli yolu da vardır. Bu dərsimizdə bu yollardan ikisini öyrənəcəyik.

하고 [ha-go] = və
* 하고 şəkilçisi ismin sağına boşluq buraxılmadan bitişik bir şəkildə yazılır.

Məsələn:
이거 [i-go] = bu, bu şey
이거하고 이거 [i-go-ha-go i-go] = bu və bu
이거하고 이거 주세요. [i-go-ha-go i-go cu-se-yo] = Bunu və bunu verin.

(이)랑 [(i)rang] = və
Əgər isim saitlə bitirsə sonrasında 랑, samitlə bitirsə 이랑 istifadə edilir.
(이)랑 və 하고 demək olar hər zaman yer dəyişdirə bilir. Ancaq (이)랑 daha çox rəsmi olmayan və günlük danışıqda istifadə edilir, buna görə də (이)랑 rəsmi yerlərdə daha çox istifadə olunur.

Məsələn:
우유 [u-yu] = süd
빵 [ppang] = çörək
우유랑 빵 [u-yu-rang ppang] = süd və çörək
우유랑 빵 샀어요. [u-yu-rang ppang sa-sseo-yo] = Süd və çörək aldım.

하고 və (이)랑 kəlmələrinin digər mənaları:
하고 və (이)랑 ikilisi ‘və’ anlamındadır və isimleri bağlamaq üçün (bağlayıcı vəzifəsində) istifadə edilir. Lakin mənaya bağlı olaraq ‘ilə’ mənasına da gələ bilər. ‘Və’ mənasını anladığımızda daha asan olacaq bu.

친구하고 영화 봤어요.
[çin-gu-ha-go yong-hva bvas-so-yo]
=dostumla film izlədim.

*Bu cümlənin ‘izlədim(bir dost və bir film)’ mənasına gəlməsi düzgün deyildir.

누구랑 갔어요?
[nu-gu-rang gas-so-yo?]
= Kiminlə getdin?
Əgər daha başa düşülən dolğun mənalı cümlə qurmaq istəyərsiz isə, 하고 ya da (이)랑 kəlmələrindən sonra ‘birlikdə, bərabər’ mənasına gələn 같이 sözünü artırın. 하고 같이 və (이)랑 같이 ‘birlikdə’ gəlirlər.
Yəni 친구하고 영화 봤어요. – deyə qurduğumuz cümlənin mənasını daha mükəmməl formaya gətirə bilərik. 친구하고 같이 영화 봤어요 şəklində söyləməklə daha aydın və dolğun məna yükləyə bilərik. Həmçinin eyni şəkildə bu 누구랑 갔어요? və 누구랑 같이 갔어요?üçündə istifadə edilir.
Bu günkü dərsimizdə bu mövzu ilə bağlı qısa izahla tanış olduq; lakin növbəti dərslərimizdə bu mövzularda daha geniş izahlar, həmçinin çalışmalarla biliklərimizi daha da dərinləşdirəcəyik.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin