Türkçülük

Türkçülük nədir?

Türkçülük türk milliyyətçiliyinin adı olaraq bilinməkdədir.Türkçülük “türkü sevən,türkə bağlı olan,türk ulusuna mənsubluq və tərəfdarlıq“anlamında işləndiyindən,qeyri-türklərin bu ulusa qarşı olan sevgisi və rəğbəti bu cür ifadə edilməmişdir.Qeyri-türklərin ulusumuza olan münasibəti sevgidən daha çox nəzakətə,siyasi zərurətlərə və s.işarədir. Türkü həqiqətən sevən varsa o da elə türkün özüdür.

Türkçülük bir məqsəd,bir amaldır.Məqsəd,ideologiya isə millətlərin mənəvi qidasıdır.İdeologiyası olmayan bir millət ən şanslı millət olsa belə,geridə qalmağa məhkumdur.Əyər o millət şanslı da deyilsə,onun sonu yenilmək,əzilmək,hətta yox olmaqdır.

İdeologiyalar həqiqətlə xəyalın sintezindən yaranan,keçmişə baxaraq gələcəyi axtaran,millətlərə güc verən və uğrun-da ölünən böyük diləklərdir.Millətlər isə ölə bildikləri qədər yaşamaq haqqına sahibdirlər.

Türkçülük böyük Türkelində türk ulusunun qeyd-şərtsiz hakimiyyəti və müstəqilliyi ilə türklərin hər cəhətdən bütün millətlərdən üstün olması ideologiyasıdır.Bu ideologiyanın məqsədi keçmişdə bir neçə dəfə gerçəkləşmişdir.Böyük türkçülük ideologiyası və inancı ilə yetişən gənclik sayəsində gələcəkdə yenidən gerçək olacaqdır.

Türkçülük dünənki mənbə,bu günki çaydır.Sabah daha da çoşqun olacaq və önündəki yad ünsürlərdən gələn bütün əngəlləri yıxacaqdır.

Qaynaqları.

Türkçülük dörd qaynaqdan gəlməkdədir:

1. Kökü çox qədim olan və türk ulusunun şüuraltında yüzillərdən bəri yaşayan milliyyətçilik;

2. Tənzimatdan sonra Avropadakı milliyyətçiliklərə bənzəyən xalqçı bir hərəkatın bizdə də tətbiq olunmasını istəyən milliyyətçilik hərəkatı;

3. Dövlətimizin içərisindəki yad ünsürlərin xəyanəti nəticəsində yaranan reaksiya;

4. Türklərin 200 ildən çox çəkdikləri iztirablardırş

Bu dörd qaynaqdan gələn düşüncələr bir-birilə vəhdət təşkil edərək günümüzdəki türkçülük anlayışını ortaya çıxarmışdır.

Günümüzdə türkçülüyün gərəyi və məqsədi.

Bir millət yüksəliş iradəsini özündə ehtiva etməzsə,özünə inamı olmazsa,başqalarını təqlid etməkdən savayı bir ad-dım atmazsa,keçmişi ilə öyünməzsə,başqalarından üstün olmaq istəməzsə,ideologiya uğrunda ölümü gözə almazsa, döyüşdən qorxarsa deməli,o millət içdən məhv olmuşdur..

Bu gün ideologiyalar və qəhrəmanlar dövründə yaşayırıq.Keçmiş hüquqlara əsaslanan iddiaların önə atıldığı,“hesabların sorulduğu“günlərdəyik.Qanların axıdıldığı,qılıncların şaqqıldadığı,güllə səslərinin eşidildiyi dünyada sabah nələrin baş verə biləcəyini bilmirik.Bu qasırğa arasında millətlərin yalnız keçmişlərini xatırlayaraq milli kimliklərinə tutunduğunu görə bilirik.Keçmişi olmayan,yaxud da olub da unudan,milli ideologiyası olmayanlar devrilirlər.

İnsanlıq tarixində böyük fəlakətlər hər zaman olmuşdur.Bu fəlakətlər get-gedə artmaqdadır.Bu gedişlə tarixin əbədi bir qasırğadan ibarət olacağı görünməkdədir.Bu gün ayaqda qalmaq üçün əvvəlki kimi güclü olmaq kifayət etmir.Çox güclü,çox sağlam,çox sərt,çox ürəkli olmaq gərəklidir.Bizim üçün bunun ilk şərti isə türkçülük ideologiyasına sıx bağ-lanmaqdır.Qorxan,yolundan dönən millətləri tarix bağışlamır.

Türkçülük ideologiyası bizdən amansız bir vəzifə əxlaqı istəməkdədir.Əsgər heç yorulmadan təlimlərini yerinə yetirərsə,müəllim öz vəzifəsini icra edərsə,məmur xalqın güzəranını yaxşılaşdırmağa çalışarsa,həkim hər şeydən öncə həmvətənlərinin sağlığının qeydinə qalarsa,şagird dərslərini hər işdən vacib görərsə və bütün vəzifələr və rütbələr arasın-da sağlam münasibət qurularsa bütün öhdəliklər yerinə yetirilmiş olar.

Həqiqətən türkçü olmaq asan deyil.Hər kəs türkçü olmayacağı kimi,hər “türkçüyəm“deyən də türkçü olmaz.Hər türkçü aid olduğu yerin vəzifəsini inamla icra edərsə bu ideologiya möhkəmlənər,güclənər.

Müəllif : Nihal Atsız.
Tərcümə etdi : Fəridə Həmidzadə

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin