Türk Xalqları Tarixi- Şahsevənlər

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Şahsevən adlı toplum SSRİ dönəmində Azərbaycan türklərini oluşduran toplumlardan biri kimi hesab edilirdi. Onların soyları Oğuz türklərinə dayanır. Şahsevənlər ayrıca bir Oğuz soyu deyillər. Şahsevən adının yaranması ilə bağlı iki mülahizə daha çox reallığa yaxındır. Bunlardan birinci mülahizə Azərbaycan xaqanı Şah I Abbasla bağlıdır. Osmanlı sərhəddini qorumaq üçün Şah Abbas özünə sədaqətli Türkman- Qızılbaş tayfalarından oluşan bir birlik qurmaq üçün ” Şahın mübarək başını sevənlər şah ətrafında birləşsin” deyərək bu birliyi yaradır. Bir digər mülahizə isə Azərbaycan xaqanı Şah I Təhmasibin adı ilə bağlıdır. Belə ki, Şah Təhmasib vəfat etdikdən sonra onun oğlanları arasında taxt uğrunda mübarizə başlayır. Dövlət işləri ilə yaxından maraqlanan və atasına kömək edən Şahzadə Heydər taxta daha yaxın idi, ancaq divanda güclü olan Şahzadə İsmayılın tərəfdarları tərəfindən öldürülür. Şahzadə Heydərə qarşı çıxan qüvvələr də məhz “şahsevən” adını götürmüşlər. Lakin bir şey realdır ki, Qacar səltənəti dönəmində Şahsevənlər orduda muzdlu şəkildə qulluq etmişlər.Şahsevən etnik adı ilə tanınan toplum hal-hazırda quzey və güney Azərbaycanda, həmçinin İranda yaşayırlar. Sayları verilən bilgilərə görə 450-500 min arasında dəyişir. Şahsevənlər Azərbaycan hərb tarixində mühüm rol oynamışlar.Quzey Azərbaycanda Qarabağ bölgəsində yaşayırdılar.  Qərbi Azərbaycanda yaranmış seperatçı və terrorist qondarma Ermənistan terrorçuları tərəfindən Qarabağın işğal edilməsindən sonra məcburi köçkün kimi vətənimizin digər bölgələrində yerləşmişlər. Gələcək yazılarımızda tarixi daha çox Şahsevənlərlə bağlı olan Cəbrayıl rayonu haqqında bilgilər paylaşacağıq. Tariximizi qoruyaq və yaşadaq!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin