Türk Xalqları Tarixi- Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü

Dünyanın ən ağıllı, ən mədəni xalqı olan Azərbaycan xalqı zəngin tarixi keçmişə, VI minillik dövlətçilik ənənələrinə sahibdir. Tarix ərzində Kuti, Manna, Midya, Atropatena, Albaniya, Atabəylər, Sacilər, Salarilər. Şirvanşahlar, Rəvvadilər, Şəddadilər. Elxanilər, Agqoyunlular, Qaraqoyunlular, Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar kimi dövlətlər yaradan bu əzəmətli xalq 1813-cü il Gülüstan və 1828-ci il Türkmənçay müqavilələri ilə iki hissəyə bölünmüşdür. 1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti ilə türk və islam aləmində ilk demokratik dövləti yaradan azərbaycanlılar 1920-ci il 27 aprel tarixində SSRİ işğalına məruz qalmışdır. İrəvan Zəngəzur, Şərur- Dərələyəz, Borçalı, Dərbənd, Göyçə mahalarını itirən Azərbaycan xalqı 1988-ci ildə yenidən istiqlal qazanmaq üçün meydanlara toplaşdı və buna nail oldu. Dünyanın hər yerində gedən demokratik oyanış Azərbaycanda da gedirdi. Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə ayrı düşən Azərbaycan xalqı birləşmək uğrunda sərhəd hərəkatına başladı. 1989-cu il 31 dekabr tarixində Naxçıvan və Cəlilabadda başlayan sərhəd hərəkatı milli oyanışın zirvəsi idi. 1989-cu il 31 dekabr tarixində Nehrəm kəndində başlayan Sərhəd hərəkatı Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ilə nəticələndi. Şahtaxt kəndi də hərəkatda böyük rol oynamışdı. 1991-ci il 16 dekabr tarixində Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev 31 dekabr tarixini Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi qeyd edilməsi qərarını qəbul edir. Gəlin həmrək olaq! Tariximizi qoruyaq və yaşadaq! Bu bizim ulularımız və əhidlərimiz qarşısındakı müqəddəs borcumuzdur!

Türkologiya Araşdırma Mərkəzi
Yazar: Nağı Səfərtürk ( Nağıoğlu )

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin