Türk Xalqları Tarixi- Atropatın Milli Kimliyi

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Makedoniyalı İsgəndərin qurduğu imperiya onun ölümündən sonra parçalandı və yeni dövlətlər yarandı. Bu dövlətlərdən biri də Azərbaycanın güneyində yaranan Atropatena dövləti idi. 1920-ci il aprel ayının 27-sindən 28-nə keçən gecə rus ordusunun Azərbaycanın qüzeyini və günbatarını işğal etməsindən sonra Azərbaycan tarixinə və mədəniyyətinə qarşı açıq-aşkar mübarizəyə başlandı. Stalinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra bu hal daha da kəskinləşdi. Azərbaycan xaqlının yaranışı ilə bağlı uydurma konsepsiyalar ortalığa atıldı. Azərbaycan xalqının yaratdığı dövlətlər və yetişdirdiyi qəhrəmanlar İran dilli- farslara aid edildi. Bunlardan biri də Atropatdır. Atropat son dönəmlərə qədər İran dilli- fars hesab edilmiş və tarix kitablarına da belə yazılmışdı. Bunu isə əsasən Atropatın adı  və İbn Əl Fəqihin Atropatın atasının adını İran, babasının adını isə Asvad kimi göstərməsi ilə əsaslandırırdılar. Burada bir məqamla razılaşmalıyıq ki, Atropatın adı məhz Zərüştlüklə bağlıdır və ola bilsin ki, Hindistanda yaşayan atəşpərəstlərin aturpat sözündəndir. Lakin İbn Əl Fəqihin İran kimi yazdığı isim əslində Eren yaxud Arandır. Ehtimal ki, müəllif bu adı tanış olduğu İran adı ilə qarışdırmışdır. Eren, Aran adları cəsur igid mənasını daşıyır. İran sözünün də türk mənşəli ad olduğunu nəzərə almalıyıq. Asvad adı isə türkcə Asbat adının fonetik halıdır. As türkcə ağıllı, zəkalı bat isə bahadır, qoçaq mənalarını daşıyır. Strabon da birmənalı olaraq Atropatı Midyalı adlandırır. Midyalılar isə farslar yox türklərdir. Digər antik qaynaqlarda atropatenalılarla ( midyalılarla ) sarmatların qohum olduğu yazılır. Sovet dönəmindən bəri ağlımıza yerəşdirilən yalan konsepsiyaları və bilgiləri beynimizdən silməliyik. Biz türklər yurda gəlmə yox yerli sakinlərik. Tariximizi qoruyaq və yaşadaq!

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin