Türk Xalqları Tarixi- Albaniya Yoxsa Oğuz Eli Dövləti 2

Öncəliklə daha öncə yazdığım yazını dəyərli vaxtlarını ayırıb oxuduqları və öz qiymətli fikirlərini bildirdikləri  üçün əziz oxculara təşəkkürümü bildirirəm. Xatırladım ki, yazılarımda ünlü Azərbaycan tarixçiləri Süleyman Əliyarlı, Qiyasəddin Qeybullayev və Firudin Cəlilovun əsərlərindən qaynaq kimi istifadə edirəm. Albaniya dövlətinin türk dövləti olmağını sübut etmək üçün Dədə Qorqud dastanına heç də ehtiyac yoxdur ki, o da qalsın dastanı buna alət edək. Albanların türk soylu olmağını dini görüşləri, adət və ənənələri, onları təsvir edən yazılarda antropoloji görkəmləri, Alban adlı tayfanın Kiçik Juzun əsas tayfalarından olması və Çin qaynaqlarında albanların Azebaijan kimi göstərilməsi, Aquen kilsə məclisində iştirak edənər arasında Manas adlı şəxsin iştirakı və Roma qoşununa qarşı döyüşən Alban hökmdarının adının Oroys, Oroz kimi qeyd edilməsi bunu böyük ölçü də sübut  edir. Bəli Oroys, Oroz. Plutarx Alban hökmdarını Oroys kimi, Appian Oroz, Oriz, Dion Kassi isə Oris kimi yazır. Oroys, Oroz Dədə Qorqud dastanında Qazan xanın oğlu Uruzun, Firdövsinin şahnamə əsərində qeyd etdiyi Alp Arus adlarının fonetik şəkili ola bilməzmi? Əlbəttə ki, ola bilər. Dədə Qorqud dastanında Roma və Sasanilərlə eyni zamanda Bizansla aparılan savaşlar haqqında bilgi verməsə belə, Quzeydən gələn tayfalarla savaşları qeyd edir. Musa Kalantkarlı da bu savaşları qeyd etmir mi? Dədə Qorqud dastanını təkcə Azərbaycan və Anadolu ilə əhatə etməmişik, yazı da bizə lazım olan məqamları, bu bölgələrdə yerləşən yer adlarını  istinad kimi qeyd etmişik. Oğuzların bir sıra boylarının Azərbaycana sonradan köç etmələrini qəbul edirik, lakin oğuzlar tamamilə gəlmə deyillər. Monqolların Gizli Tarixi əsərində Bayat tayfasının Urmu gölü hövzəsindən gəlmələri vurğulanır. Çar Rusiyası dönəmində Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Gülüstan-i İrəm”əsəri mükəmməlliyinə görə çap etdirilmədi elə deyilmi? Azərbaycan xalqına qarşı aparılan şovinist siyasət Sovet dönəmində daha da gücləndi. Albaniya dövləti ilə bağlı elmi araşdırmalar aparmaq üçün icazə yalnız ermənilər üçün veriliridi. Bu saxtakarlığa qarşı ilk dəfə Ziya Bünyadov bayraq qaldırdı daha sonra Fəridə Məmmədova, Süleyman Əliyarlı, Qiyasəddin Qeybullayev bu sıraya qoşuldular. Ermənilər təbii ki, Qafqaza gəlmədilər bunu təkzib edən heç bir söz  yazımızda yox idi. Ermənilər Kiçik Asiyaya Friq adı ilə gəlmişlər. Onlar nə Hay, nə də Armendirlər. Armen ( erməni ) və Hay adlarından ilk dönəmlərdə  istifadə etməmişlər. Sonradan Hay etnik adını qəbul etmişlər. Ərəb xəlifəsi Əbdül Rəhmana məktub yazan hay keşişi İlya Alban kilsəsinin bağamsızlığına son verilməsində böyük rol oynamış və ərəblər tərəfindən Alban yazıları, kitabələri yandırılmazdan öncə kilsə dilinə tərcümə etdirmişdir. Dədə Qorqud böyük qaynaq həm də dastandır, burda miflərə təbii ki, yer veriləcək. Hal-hazırda bu məsələ tarxişünaslığımızın ən böyük araşdırma predimetlərindən biridir. Bizə qəbul elətdirilən əsgimiş və əsassız konsepsiyaları artıq beynimizdə silib atmağın vaxtı çoxdan gəlib çatmışdır. Tariximizi qoruyaq və yaşadaq!

2 ŞƏRH

  1. Ziya Bünyadov bayraq qaldırsa da Türklərin varlığını nala mıxa vurdu. Ya Fəridə Məmmədova?O albanları necə tanımlayırdı?

    • Bəli, bəy Fəridə Məmmədova ilə bağlı haklısınız, ancaq Ziya Bünyadov bu məsələni 60-cı illərdə işığlandırır və onu hardasa başadüşmək olar.

Nağı Nağıoğlu için bir cevap yazın Cavab ləğv etmək

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin