Türk əlyazmaları kataloqu rus dilində.

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu “Türk əlyazmaları kataloqu” seriyasından “Naməlum müəlliflərin folklor abidələri və əlyazmaları” adlı birinci cildi rus dilində nəşr etdirib. Folklor nümunələrinin təsviri və tərtibi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əli Məmmədbağıroğlu tərəfindən hazırlanıb.
İnstitutdan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nəşrin redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovdur. Kitabı Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə edən institutun əməkdaşı Tahirə Əliyevadır.
Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan folklora müəllifsiz türk əlyazmalarının elmi-paleoqrafik təsviri daxildir. Təsvir olunan əlyazmalar əsasən XVII, XVIII, XIX və XX əsrin əvvəllərini əhatə edir. 375 ədəd yazılı nümunəyə dastanlar (“Kitabi-Koroğlu”, “Qəşəm xan və Gülüstan xanım”, “Şəhriyar və Sənubər”, “Dastani-dəvə” və s.), rəvayətlər (“Kəllənamə”, “İsmayılnamə”, “Möcüzəti-Nəbi”, “Hekayəti-Qureyş xan” və s.), nağıllar (“Padşahın oğlanları”, “Kəlilə və Dimnə”, “Tülkü və sağsağan” və s.), eləcə də müxtəlif məzmunlu şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri aiddir.
Kataloq yalnız ölkədə deyil, digər türkdilli dövlətlərdə də böyük maraq doğurub.

Mənbə : AZƏRTAC

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin