16 C
Baku,Az
Mayıs4,2020

Tag: türk

Türk Xalqları Tarixi- Nehrəm Kəndi

Nehrəm kəndi Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayon ərazisində Araz çayı sahilində yerləşir. Kənddən Nehrəm və Araz çayları keçir. Kəndin adı ilə bağlı...

Türk Xalqları Tarixi- Şahsevənlər

Şahsevən adlı toplum SSRİ dönəmində Azərbaycan türklərini oluşduran toplumlardan biri kimi hesab edilirdi. Onların soyları Oğuz türklərinə dayanır. Şahsevənlər ayrıca bir Oğuz soyu deyillər....

Türk Adının Mənası

Türk adının mənası hər türklə əlaqəli bir məsələdir. Türk milləti bu adı ilk öncə bir qəbiləyə, bir dövlətə versə də sonradan Türk xaqanlığının bütün...

Almas İldırım – Qara dastan

Kimsə bilməz Tanrıdağın yaşını, Duman almış Altayların başını. Uçurmuşdur başdan dövlət quşunu, Sərvətinə üz çevirmiş zaman hey... Qoca Türkün düşdüyü dərd yaman hey... Dörd bir yana dağılmış TÜRK soyları, Sönmüş...

Bilmədiyimiz Əmin Abid

AMEA Folklor İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunan Əmin Abid (Əhmədov). “Azərbaycan Türklərinin ədəbiyyatı tarixi” kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunmuşdur. Kitaba...

Almaniyanın Azərbaycanın müstəqilliyini tanıması

1945-ci ilin fevralında Türkiyə Almaniyaya müharibə elan etdi ki, bu da öz növbəsində, Vermaxt və SS-in türk xalqlarının nümayəndələrindən təşkil olunmuş hissələrinin döyüş ruhuna...

Çətindağ dağı ətəyində alban (türk) xristian məbədi

Allahverdi rayonunun Sənain kəndində, Çətindağ dağı ətəyində alban (türk) xristian məbədi. Tarixçilərin fikrincə, Sənain ən qədim kilsələrdəndir. İsanın apostolları "möminlərin ibadəti üçün" burada xaç ucaltmış,...

Azərbaycanda etnik təmizlənmə

1938-ci ildə Stalin komissarları Azərbaycanda etnik təmizləmə apardılar və yaxud reforma. Reformaya əsasən müxtəlif millətlərin hamısı azərbaycanlılar adlandırılmağa başlandılar. Nəticədə türklər bir xalq olaraq Zaqafqaziyadan...

Rəsulzadəyə 5 dəfə xəbərdarlıq edildi

1927-ci il oktyabrın ikinci yarısında bolşeviklərin təzyiqi nəticəsində Ankara Türkiyə ərazisində "Yeni Kafkasya" dərgisinin nəşr olunmasını qadağan etdi. Bununla yanaşı,Rəsulzadənin mənzilində türk polisi tərəfindən axtarış...

Türk törəsi

MİLLİ MENTALİTET YOXSA TÜRK TÖRESİ VE YA MİLLİ DƏYƏRLƏR?! YAZAR : AYNUR TALIBLI. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.Tarih ve Medeniyyet Araşdırmaları Bölümü Yüksek Lisans. İstanbul 2017. Sizin...