Tag: Türk Xalqları

Çuvaşların etnoqrafiyası (7-ci dərs).

Türkdilli xalqlardan biri də özlərini  "çăvaş" adlandıran, tatarca ``cıvaş`` şəklində bilinən çuvaşlardır. Sözün anlamına gəldikdə isə deyə bilərik ki, bu söz “sakit, təvazökar, sülhsevər” mənasında işlədilir....

Qaqauzların etnoqrafiyası. (6-cı dərs)

Bu gün ``səyahətimiz`` Avropayadır. Avropa desək də, bu elə bizim öz soydaşlarımız qaqauzların etnoqrafiyasına edəcəyimiz bir səyahətdir. Gəlin,qaqauzların kimliyi, tarixi, dili, məişəti ilə yaxından...

Başqırdların etnoqrafiyası. (5-ci dərs)

Türk xalqları qrupunun bulqar yarımqrupuna aid olan başqırdlar əsasən Rusiya Federasiyasında yaşamaqdadırlar. Ərazisi 143.9 min kvadrat kilometr olan respublika Ural dağlarının cənubu və bu civardakı düzənlikləri əhatə edir.Ufa şəhəri...

Özbəklərin etnoqrafiyası. (3-cü dərs)

Ötən dəfə Facebook səhifəmizdə keçirdiyimiz sorğunun nəticəsi olaraq özbəklərin etnoqrafiyası ilə sizi tanış edirik.. Gözelliging karşıside, Dünya hayran gözelim. Sen Vatansen, sen muhabbet, Sen hayatsen – ezeliy. Özbək şairi...

Türkiyə türklərinin etnoqrafiyası. (2-ci dərs)

Hər zaman öz tarixi, etnoqrafiyası, mədəniyyəti ilə diqqət mərkəzində olan ölkələrdən biri də soykökümüz bir olan,tarixi taleyin bizi qonşu etdiyi qardaş ölkə Türkiyədir. Müasir...

Avropada türk dirilişi.

Sekel türkləri Ruminyada türk kökənliliyini unutmayan bir xalqdır. Sekeller Karpat hövzəsinə keçən 3000 Hun əsgərinin nəsilləridir. Sekel türkləri yaşadıqları ərazidə Sekelistan Muxtar Respublikanının qurulması...

Başqırd türkləri.

Başqırdlar Türk xalqları qrupunun bulqar yarım qrupuna aiddir. Başqırd türklərinin ümümi sayı 1,800,000 nəfərdir. Yaşadığı və yayıldığı areal Rusiya, Ukraniya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Belarusiya...

Türkçülüyün düşüncəsi.

Türkçülərin çoxu deyir ki, monqollar türkdürlər. Ancaq bu kobud bir səhvdir. Çünki bir-birindən ayrı olan Türk dil qrupu və Monqol dil qrupu sadəcə olaraq...

Xələclər

Xələclər İranda, Əfqanıstanda, Pakistanda və digər və digər ölkələrdə məskunlaşan türkköklü xalqdır. Dilləri Altay dil ailəsinin Türk dilləri qrupunun Arqu yarımqrupuna aiddir. İrandan başqa məskun...

Qaşqayıstan türk yurdu və Qaşqay türkləri.

Güneydoğu İranın əyalətində, özəlliklə də Şiraz adlanan bölgədə Qaşqay türkləri yaşayır. Qaşqay türkləri köçəbə bir türk xalqıdır. Azərbaycan türklərindən sonra ən qalabalıq bir türk toplumu...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Araç çubuğuna atla