Tag: türk ədəbiyyatı

Son subay- Qətliam (hekayə)

     Qarşıda Asiyanın sonsuz bozqırları görünür. Çin səddindən quzey-batıdakı bu bozqırlarda bir oba gözə çarpır.Onlar Qıpçaq dalasından(düzündən) köç edən Qıpçaq Türkləri idi. Onların Ulu bəyi...

Dünyanı dolaşan bir türk şərqisi

                                          "Matematik, sibernatik, fizik, müzik,...