25 C
Baku,Az
Avqust10,2020

Tag: tarix

Azərbaycan XVII əsrin son rübü – XVIII əsrin I yarısında. (36-cı...

XVII əsrin sonlarında ölkədə iqtisadi tənəzzül hökm sürürdü ki,bu da şəksiz siyasi sferaya təsir edirdi.Kəndlilərin ağır böhrana düşməsi,şəhər sənətkarlarına böyük ziyan dəyməsi, ölkənin maliyyə-pul...

Türk Xalqları Tarixi- Albaniya yoxsa Oğuz Eli dövləti

Dədə Qorqud dastanı Oğuzların ilk yazılı dastanıdır. Azərbaycan ərazisində yaşayan Oğuz soyarına aid edilən Kitab- i Dədə Qorqud dastanında Azərbaycan və Anadolunun doğusu Oğuz...

Azərbaycan xalqının etnoqrafiyası. (1-ci dərs)

Ən qədim insan məskənlərindən birinə sahib olan Azərbaycanın əsas və əksər əhalisinin türkmənşəli əhali olduğu hər kəsə məlumdur.İlk növbədə xalqımızın formalaşmasına nəzər yetirək.. Azıxantropdan...

Yaşı əsrə bərabər faciə..

Günlər var ki, sevincinin böyüklüyü ilə, günlər də var ki, fəlakət və qüssəsinin əzəməti ilə unudulmaz.Təəssüf ki,bu gün ikincini qeyd edirik.Artıq 100 il yaşı...

Odlar yurdunun ibtidai yaşamı..(2-ci dərs)

Alt Paleolit dövründən sonra Orta Paleolit və ya Mustye dövrü başlamışdır ki,bu dövr 100-40 min il əvvəli əhatə etmişdir.Ölkəmizdə bu dövrün izlərinə yenə də...

Odlar Yurdunun ibtidai yaşamı.. (1-ci dərs)

Dünya tarixinin ən çox ``merak edilən`` dövrlərindən biri ibtidai icma dövrü..Hər zaman ``görəsən,o dövrdə yaşasaydım necə olardı?``kimi suallar hər birimizin fikrindən keçmişdir..Bəs ölkəmiz bu...

Tariximizdə – tarix yazmış Azərbaycan qadınları.

Azərbaycan qadını tarixən öz zəkası, hünəri ilə hər bir dövrün aparıcı qüvvəsi kimi parlamışdır və Azərbaycan tarixində özünəməxsus iz salmışdır. Tariximizin səhifələrində Azərbaycan qadını...

Qədim Yunanıstana səyahət

E.ə. VIII-V əsrlərdə yunan-şəhər dövlətlərinin yaranması. E.ə. XI-IX əsrlər Yunanıstan tarixinin «Homer dövrü» adlanır. Yunanıstanda təsərrüfat, sənət, ticarət inkişaf etmişdi. İbtidai icma quruluşu quldarlıqla əvəz olunmuşdu. Orta...

Ermənilərin saxta tarixi

Tarixin saxdalaşdırılması-hay/erməni tarixçilərinin qədim peşəsidir! Məşhur rus soylu tarixçi Aleksandr Anninskiy 1899-cu ildə Odessada çap etdirdiyi "Qədim erməni tarixçiləri tarixi qaynaq kimi" fundamental araşdırmasında qədim...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.