10 C
Baku,Az
Dekabr9,2023

Tag: tarix

Azərbaycan və tatarlar

Azərbaycan və Tatarlar Tatarlar türk xalqlarından biridir. Həmçinin Qazan (Kazan) tatarları, Volqa tatarları, Volqaboyu tatarları adı ilə də tanınırlar. Əsasən Rusiyanın Avropa hissəsinin mərkəzi vilayətlərində - xüsusilə  Tatarıstan Respublikasında, Volqaboyu və Uralətrafı ərazilərdə və Rusiyanın digər...

Osmanlı imperiyasının gizli tarixi

  Osmanlı imperiyasının gizli tarixi Dünyada baş verən gərginliklər nəticəsində meydana gələn hadisələrin cərəyan etdiyi XX əsrin əvvəlləri həm də türk millətinin sınağa çəkildiyi illər...

”Qafqaz dağı yol ver bizə, biz Bakıya çatacağıq”

Torpaqlarının yarısı Rusiya, yarısı İran tərəfindən zəbt edilmiş, çarizmin   müstəmləkəsi  altında  yaşamış, ruslaşdırma  siyasətinin qurbanına çevrilmiş xalqın  istiqlal günəşinin parladığı gün - 28 may...

Azərbaycanda Tarix Problemi

1828-ci ildə Rusiya və İran imperiyaları arasında imzalanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Arazdan qüzeydəki Azərbaycan torpaqları Rusiyaya, Arazdan güneydəki torpaqlar isə  Qacar ( İran )...

Əmir Çoban Sulduz və Qazan xaqan

1295-ci ildə Keyxatu xaqanın ölümündən sonra Elxanlı dövlətində taxt-tac uğrunda mübarizə yenidən kəskinləşi. Hakimiyyət uğurunda Xorasan valisi Qazan və şahzadə Baydu arasında mübarizə başladı....

Azərbaycan Nadir şahın hakimiyyəti dövründə. (39-cu dərs)

1736-cı ilin fevralında Muğanda keçirilən qurultayda (Nadir xan Əfşar tərəfdarlarının üstünlüyü ilə keçirilirdi) III Şah Abbas taxtdan düşürülərək Nadir şah seçildi. Bununla da dövlətçilik...

Türk Xaqları Tarixi- Aranın Anası

Hələ antik dövrdən Qarabağda bir çox şəhərlər yaranmışdır. Onların bəziləri əvvəlcə hərbi məqsəd üçün tikilmiş, bəziləri ticarət yolu üzərində məntəqə rolunu oynamış, bir neçəsi...

Şirvanşahlar dövlətinə aid nadir eksponatlar Azərbaycana gətirilib.

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Bakıda keçirilən “Müasir Azərbaycandan tarixi Şirvanşahlar dövlətinə səyahət” beynəlxalq elmi konfrans çərçivəsində “Şirvanşahlar irsi dünya muzeylərində” sərgisi açılacaq. SİA xəbər verir...

Türk Xalqları Tarixi- Oğuzların Qüdrətli Boyu Əfşar

Əfşar boyu Oğuz Elinin ən qüdrətli boylarından biridir. Oğuz Kağan dastanına görə Oğuzların 24 boyundan biri, Qaşqarlı Mahmudun məşhur əsəri "Divani-lüğət-it-Türk" -də təsvir olunan...

Türk Xalqları Tarixi- Nehrəm Kəndi

Nehrəm kəndi Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayon ərazisində Araz çayı sahilində yerləşir. Kənddən Nehrəm və Araz çayları keçir. Kəndin adı ilə bağlı...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.