36 C
Baku,Az
Avqust8,2020

Tag: tarix dərsləri

Sacilər dövləti (18-ci dərs)

Ərəb əsarətinə qarşı mübarizə dövründə yaranan dövlətlərimizdən biri də Sacilər dövlətidir ki,türkmənşəli Sacilər sülaləsi (tarixi ədəbiyyatda Sacoğulları deyə də xatırlanır) tərəfindən əsası qoyulmuşdur.Maraqlısı odur...

Xilafətə qarşı xalq hərəkatı (15-ci dərs)

Ölkəmizə ``təşrif buyuran`` ərəb ordusu heç də xoşluqla qarşlanmadı.Onlara qarşı çıxışların,xalq hərəkatlarının olacağı qaçınılmaz idi.Buna şərait yaradan amillər isə daxili böhranın kəskinləşməsi və bununla...

Azərbaycanda xilafət ağalığı. (14-cü dərs)

Sasaninin quzeyində mühüm yer tutan Azərbaycan VII əsrin I rübündə İran-Bizans-Xəzər savaşlarına meydan idi.Bizans imperatoru II İrakli Dvin və Naxçıvanı talan edib Azərbaycanın paytaxtı...

Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperatorluqları tərkibində. (10-cu dərs)

Bir-birinə qohum sayılan mad və fars tayfaları İran yaylasına e.ə.I minilliyin əvvəlində gəl-mişdilər.Midiyalılar Mannadan cənub-şərqə,İranın mərkəzinə məskunlaşdılar.Farslar isə urartuların və mannalıların təzyiqi altında güneyə...

Manna dövlətinin yaranması,daxili və xarici siyasəti,süqutu.(9-cu dərs)

E.ə.I minilliyin başlanğıcında Güney Azərbaycanda yaşayanların çoxu mannalılar adlanırdı. Onlar e.ə.III-II minillərdə bu bölgədə yaşamış kuti,lullube,su,turukki və digərlərinin varislə-ri sayılırdılar. Assuriya və Urartu ilə qarşılıqlı...

Turukki və hurrilər. (7-ci dərs)

Güney Azərbaycanın ən qədim əhalisindən olan turukkilərin adı akkadlı Sarqonun (e.ə.24-cü əsr) dövlətindən bəhs edərkən çəkilmişdir.Naram Suenə qarşı quzeydə 17 hökmdarın yaratdığı koalisiyada isə...

Kuti tayfa birliyi. (5-ci dərs)

Cəmiyyətin iqtisadi-sosial inkişafı ilə bağlı olaraq eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə şumer-akkad çivli yazılarında indiki Güney Azərbaycanda yaşayan etnik toplumların adları qeyd olunmağa başlayır.Bu məlumat...

Odlar yurdunun ibtidai yaşamı (4-cü dərs)

Təsərrüfat və cəmiyətdə böyük irəliləyişlər,yerli metal emalının getdikcə təkmilləşməsi miladdan öncə 4-cü minilliyin sonunda ölkəmizdə Tunc dövrünün başlanğıcını qoydu.Bu dövr e.ə.II minilliyədək davam etmişdir.Bu...

Odlar yurdunun ibtidai yaşamı (3-cü dərs)

İbtidai icma dövrünün ən önəmli mərhələlərindən biri də Neolit dövrüdür.Hər birimizin gördüyü yallı təsvirləri (Qobustan qayaüstü təsvirlərində) bu dövrü əks etdirir. Ümumiyyətlə,Qobustandakı neolit daş...

Odlar yurdunun ibtidai yaşamı..(2-ci dərs)

Alt Paleolit dövründən sonra Orta Paleolit və ya Mustye dövrü başlamışdır ki,bu dövr 100-40 min il əvvəli əhatə etmişdir.Ölkəmizdə bu dövrün izlərinə yenə də...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.