13 C
Baku,Az
Mayıs2,2020

Tag: sosiologiyanı birgə öyrənək

Sosiologiya dərsləri(Dərs 5)-(Sosial struktur,Sosial hadisə,Sosial münasibətlər)

Sosial Struktur. Cəmiyyətin bütövlüyünü formalaşdıran istər maddi,istərsə də mənəvi ünsürlərin unikal hesabı o bütövlüyün sosial quruluşunu göstərir. Sosial quruluşun təməl prinsiplərinə sosial münasibətlər,sosial dəyərlər, sosial...

Sosiologiya Dərsləri (Dərs 4)-Toplumların inkişaf və təkamülünə baxış

Toplumların İnkişaf və Təkamülünə baxış Biz ötən dərslərimizdə öyrəndik ki,Sosiologiyada əsas obyekt cəmiyyətdir.Sosiologiya tam cəmiyyəti sistematik öyrənən elmdir.Bu dərsimizdə toplum məfhumunu daha dəqiq tədqiq edəcək...