Tag: sosiologiya tanıtımı

Sosiologiya Dərsləri-Sosiologiyanın faydaları və digər elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi (Dərs 3)

Mövzular 1.Sosiologiyanın faydaları 2.Sosiologiya və digər elmlər  1.SOSİOLOGİYA OXUMANIN YARARLARI:  1-Öyrənənə ümumi  mədəniyyət verərək,  akademik öyrənimə və həyata hazırlayar. 2-Toplumsal hadisələrin təbii  olayları kimi anlaşılır olduğunu  öyrədər. 3-Toplumsal sorunların qaynağına...

Sosiologiya dərsləri – Sosiologiya və Toplum (Dərs 2)

Sosiologiya və Toplum Sosiologiya ötən dərsimiz də qeyd etdiyimiz kimi,toplum haqqında elmdir.Sosiologiyanı bu məzmunda ilk dəfə istifadə edən isə 1839-ci ildə A.Comnte(O.Kont) olmuşdur Toplumlar və xüsusiyyətləri...

Sosiologiya dərsləri-Sosiologiya niyə önəmlidir (Dərs 1)

1-ci Dərsimizin proqramı 1.Sosiologiya niyə vacibdir? 2.Sosiologiya nədir necə tədris edilir? 3.Sosiologiyanın qanun və qanunauyğunları. Sosiologiya-Toplumu öyrənən elm niyə önəmlidir?Çün ki,sosiologiya,bizik,bizim hamımızıq,sosiologiya gördüyümünüz bütün insan və insanla bağlı...