19 C
Baku,Az
Mayıs3,2020

Tag: sosiologiya dərsləri

Sosiologiya dərsləri-Ümumi Sosiologiya Giriş Kursu-YEKUN

Ümumi Sosiologiyadan giriş kursumuzu özündə ehtiva edən "Sosiologiya Dərsləri"dərs proqramımız 8 Yanvar 2018-dən sistemli olaraq keçilməyə başladı.Onuda qeyd edim ki,bundan öncə "Sosiologiya dərsləri"adlı məqalələr...

Sosiologiya Dərsləri-Sosial idarəetmə (Dərs 14)

Sosial idarəetmənin xarakter xüsusiyyətləri və struktur ünsürləri  Öncəki dərsdə qeyd etdiyimiz kimi, idarəetmənin sosiologiyası sosioloji biliyin spesifik sahəsidir; o, idarəetmənin sosial əsaslarını, dinamik sistemini, proseslərini,...

Sosiologiya dərsləri-Hüquq Sosiologiyası (Dərs 12)

Hüquq sosiologiyası hüquq elmləri ilə sosiologiyanın qovuşuğunda yerləşən bilik sahəsidir. O, ümumi sosiologiyanın tərkib hissəsi kimi onun mövcud vasitələrindən faydalanır (anket sorğusu, müşahidə, müqayisə,...

Sosiologiya Dərsləri-Sosial Struktur Sosiologiyası(Dərs10)

Sosial struktur anlayışı, çağdaş dönəmdə sosial strukturun sosioloji baxımından öyrənilməsi,xüsusi önəm kəsb edir. Sosial struktur hər şeydən əvvəl, ictimai münasibətlərin inkişafının, onun yetkinlik dərəcəsinin...

Sosiologiya Dərsləri-Dinin Sosiologiyası(Dərs9)

Dinin Sosiologiyası Din cəmiyyət həyatında önəmli yer tutur. Dinin sosiologiyası sosial institut olan dini, onun genezisini, cəmiyyətdə yerini və rolunu öyrənir, onun meydana gəlməsinin, fəaliyyətinin,...

Sosiologiya dərsləri-İqtisadi Sosiologiya(Dərs 8)

İqtisasi Sosiologiya 1.İqtisadi Sosiologiya 2.İnsan və Təsərüüfat 3.Formasiya Paradiqması 4.Sivilzasiya Paradiqması 5.Mənbələr İqtisadi sosiologiyanın meydana gəlməsi və inkişafı İqtisadiyyat ictimai həyatın konkret insanların, sosial qruplar və birliklərin fəaliyyət göstərdikləri sferalarından biridir....

Sosiologiya dərsləri – Ailə sosiologiyası (Dərs 7)

Ailə Sosiologiyası Ailə sosiologiyası,ailənin misyası,quruluşu,tarixi proses içindəki inkişafı,ailəyi təşkil edən fərdlər və bunların rol və statusları,ailənin içində olduğu toplumun siyasi,dini,iqtisadi,sosial və mədəni quruluşu haqqında araşdırmalar...