18 C
Baku,Az
Mayıs21,2019

Tag: sonuncuesr

Monqolların ikinci yürüşü və Azərbaycanın işğalı. (29-cu dərs)

Monqolların ölkəmizə basqınları davam edirdi..1231-ci ildə monqol qoşunları Çormoğon noyonun başçılığı ilə bir daha Azərbaycana daxil oldular..Əhalinin ciddi müqavimətinə baxmayaraq Marağa şəhəri ələ keçirildi,Təbriz...

İngilis dili (66-cı dərs)

Bu gün sizinlə çox önəmli mövzulardan biri olan "Questions" mövzusunu öyrənəcəyik. İlk növbədə onu deyək ki, sual cümlələrində biz obyekti adətən ilk feldən sonra...

Latın dili (53-cü dərs)

Bu gün sizinlə yeni mövzu - say barədə danışacağıq.. İlk növbədə onu qeyd edək ki,latın dilində sayların dörd növü var: 1) numeralia cardinalia  -  miqdar...

Rus dili (65-ci dərs)

Hər kəsə salam! :) Yenidən sizinlə bəzi ifadələri paylaşırıq. Bu dəfəki ifadələrimiz müxtəlif mövzuları əhatə edəcək. İlk ifadələrimiz sual əvəzlikləri,sual cümlələrinə aid olacaq.. Когда?  -  (Kaqda?)...

İngilis dili (65-ci dərs)

Vasitəli nitqlə bağlı dərsimiz davam edir.. Feli heç də hər zaman vasitəli nitqə çevirməyimiz vacib deyil. Nəsə haqda məlumat veririksə və situasiya dəyişmirsə feli...

Latın dili (52-ci dərs)

İşarə əvəzliklərindən ötən dərsimizdə bəhs etdik.Bəs onların hallanması necədir? Ümumiyyətlə,işarə əvəzlikləri I və II növ hallanmaya aid olan isimlər kimi hallanırlar,lakin tək halda yiyəlik və...

Rus dili (64-cü dərs)

Hər kəsə salam! :) Rus dilindən sizə mühüm ifadələri təqdim etməkdə davam edirik. Online conversation'umuzun digər bir mövzusu isə ümumi danışıq üçün bizə lazım...

Qıpçaqların,gürcülərin hücumları və Azərbaycanda Xarəzmşah Cəlaləddinin hakimiyyəti. (28-ci dərs)

İqtisadi və siyasi qüdrətini itirmiş Eldənizlər artıq hər hansı bir düşmənə müqavimət göstərmək iqtidarında deyildilər.Bundan istifadə edən qıpçaqlar 1223-cü ildə Dərbənddən keçərək Azərbaycana daxil...

İngilis dili (64-cü dərs)

Biz bəzən nitqimizdə digər şəxslərin dediklərini istifadə edirik.Bəs bunu ingiliscə ifadə etsək necə olacaq? Məsələn, Ülvinin dediyini digər şəxsə izah etməyin iki yolu vardır: Vasitəsiz...

Latın dili (51-ci dərs)

Hər kəsə salam! :) Bu gün sizinlə "Pronomina demonstrativa - İşarə əvəzlikləri" barədə danışacağıq. Latın dilində işarə əvəzliklərinin dörd forması var: 1) hic,haec,hoc - (kişi,qadın və...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Araç çubuğuna atla