Yanvar19,2019

Tag: sonuncuesr

Monqolların ikinci yürüşü və Azərbaycanın işğalı. (29-cu dərs)

Monqolların ölkəmizə basqınları davam edirdi..1231-ci ildə monqol qoşunları Çormoğon noyonun başçılığı ilə bir daha Azərbaycana daxil oldular..Əhalinin ciddi müqavimətinə baxmayaraq Marağa şəhəri ələ keçirildi,Təbriz...

İngilis dili (66-cı dərs)

Bu gün sizinlə çox önəmli mövzulardan biri olan "Questions" mövzusunu öyrənəcəyik. İlk növbədə onu deyək ki, sual cümlələrində biz obyekti adətən ilk feldən sonra...

Latın dili (53-cü dərs)

Bu gün sizinlə yeni mövzu - say barədə danışacağıq.. İlk növbədə onu qeyd edək ki,latın dilində sayların dörd növü var: 1) numeralia cardinalia  -  miqdar...

Rus dili (65-ci dərs)

Hər kəsə salam! :) Yenidən sizinlə bəzi ifadələri paylaşırıq. Bu dəfəki ifadələrimiz müxtəlif mövzuları əhatə edəcək. İlk ifadələrimiz sual əvəzlikləri,sual cümlələrinə aid olacaq.. Когда?  -  (Kaqda?)...

İngilis dili (65-ci dərs)

Vasitəli nitqlə bağlı dərsimiz davam edir.. Feli heç də hər zaman vasitəli nitqə çevirməyimiz vacib deyil. Nəsə haqda məlumat veririksə və situasiya dəyişmirsə feli...

Latın dili (52-ci dərs)

İşarə əvəzliklərindən ötən dərsimizdə bəhs etdik.Bəs onların hallanması necədir? Ümumiyyətlə,işarə əvəzlikləri I və II növ hallanmaya aid olan isimlər kimi hallanırlar,lakin tək halda yiyəlik və...

Rus dili (64-cü dərs)

Hər kəsə salam! :) Rus dilindən sizə mühüm ifadələri təqdim etməkdə davam edirik. Online conversation'umuzun digər bir mövzusu isə ümumi danışıq üçün bizə lazım...

Qıpçaqların,gürcülərin hücumları və Azərbaycanda Xarəzmşah Cəlaləddinin hakimiyyəti. (28-ci dərs)

İqtisadi və siyasi qüdrətini itirmiş Eldənizlər artıq hər hansı bir düşmənə müqavimət göstərmək iqtidarında deyildilər.Bundan istifadə edən qıpçaqlar 1223-cü ildə Dərbənddən keçərək Azərbaycana daxil...

İngilis dili (64-cü dərs)

Biz bəzən nitqimizdə digər şəxslərin dediklərini istifadə edirik.Bəs bunu ingiliscə ifadə etsək necə olacaq? Məsələn, Ülvinin dediyini digər şəxsə izah etməyin iki yolu vardır: Vasitəsiz...

Latın dili (51-ci dərs)

Hər kəsə salam! :) Bu gün sizinlə "Pronomina demonstrativa - İşarə əvəzlikləri" barədə danışacağıq. Latın dilində işarə əvəzliklərinin dörd forması var: 1) hic,haec,hoc - (kişi,qadın və...