15 C
Baku,Az
Mayıs3,2020

Tag: Sokrat

Sokratın imtahanı.

Əxlaq fəlsəfəsinin yaradıcısı hesab olunan antik dövr yunan filosofu Sokratın şagirdlərini seçməsi qaydası bir qədər fərqlidir. Şagirdlərdən biri, Sokratdan soruşur: — Bir günlük belə olsa...

Qədim dövr Fəlsəfəsi Avropada.

Qədim dövrdən başlayaraq həm Qərb,həm də Şərq fəlsəfə "tarix"indəki mühum və qismən az tanınan filosoflara müraciət edəcəyik.Həmən məktəblərin tarixi danışmağa deyil,qarşılaşdırılmasına şəraət yaradacayıq.Amma yenə...