Tag: səsvermə

Azərbaycan dili yoxsa Türk dili? 1995-ci il səsverməsi

1995-ci ildə dilimizin (türk dili) adının dəyişdirilib "Azərbaycan dili" temini ilə əvəz edilməsiylə bağlı keçirilən toplantılar zamanı həmin dövrün ziyalılarının dilimizin hansı formada adlandırılmasıyla...