Dekabr17,2018

Tag: səmimiyyət

Təzad.

Bu gün demək olar ki,hər kəs qeyri-səmimilikdən,insanların sahib olduqları şəxsiyyətlə cəmiyyətə təqdim etdikləri şəxsiyyətin arasında yerlə göy arasında fərq olduğundan şikayətlənir. Bəs bunun mənbəyi...