Tag: qızlar məktəbi

Tağıyevin qızlar məktəbi – Müsəlman dünyasında ilk qızlar məktəbi

"Aleksandra imperator rus-müsəlman qız məktəbi" və ya bildiyimiz adıyla "Tağıyevin qızlar məktəbi" - Müsəlman dünyasında ilk qızlar məktəbi. Başda Osmanlı sultanı, İran şahı və...