Tag: Qaqauziya

Qaqauzların etnoqrafiyası. (6-cı dərs)

Bu gün ``səyahətimiz`` Avropayadır. Avropa desək də, bu elə bizim öz soydaşlarımız qaqauzların etnoqrafiyasına edəcəyimiz bir səyahətdir. Gəlin,qaqauzların kimliyi, tarixi, dili, məişəti ilə yaxından...

Türk Xaqları Tarixi- Göytürklərin Batı Siyasəti

552-ci ildə Juanjuanların təsirindən çıxaraq Göytürk xaqanlığını yaradan Aşina boyundan olan türklər, daha sonra juanjuanları günbatarlardan tamamilə qovub çıxartdılar. Tarixin sonrakı axınlarında juanjuanlar Avar...

Türk Xalqları Tarixi- 21 Azər Hərəkatı

Alnın açıq, ürəyin pak gec-tez zəfərr sənindir mütləq, EY FƏDAİ! Keyfinə bax! Bu günlər də gələr keçər... Güney Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə Azərbaycan Milli...

Mustafa Kamal Atatürkün Öyrətmənləri-Qaqauziyada

1930 - cu illərdə Mustafa Kamal Atatürkün təlimatı ilə 80 nəfər müəllimdən ibarət bir heyət, tarixi bir missiyanı həyata keçirmək üçün, həmin vaxt Rumınyanın...