Tag: qətliam

Son Sübay – (Qətliam).

SON SÜBAY (Sübay-Əski Türkcə də ordu başçısı) Qətliam Qarşıda Asiyanın sonsuz bozqırları görünür.Çin Səddindən quzey-batıdakı bu bozqırlarda bir oba gözə çarpır.Onlar Qıpçaq dalasından(düzündən) köç edən Qıpçaq Türkləri...

Son subay- Qətliam (hekayə)

     Qarşıda Asiyanın sonsuz bozqırları görünür. Çin səddindən quzey-batıdakı bu bozqırlarda bir oba gözə çarpır.Onlar Qıpçaq dalasından(düzündən) köç edən Qıpçaq Türkləri idi. Onların Ulu bəyi...