Tag: Qələm

Diyircəkli qələm necə işləyir?

Diyircəkli qələm, bir ucunda kiçik bir top ilə bağlanmış olan mürəkkəb ilə dolu bir çubuqdan ibarət yazı üçün bir qurğudur. Ucdakı top, kağız üzərində...