Tag: osmanlı

Osmanlı imperiyasının gizli tarixi

  Osmanlı imperiyasının gizli tarixi Dünyada baş verən gərginliklər nəticəsində meydana gələn hadisələrin cərəyan etdiyi XX əsrin əvvəlləri həm də türk millətinin sınağa çəkildiyi illər...

XIV Louis və İstanbul layihəsi

XVI əsr xarici siyasətinin istiqamətləri kardinal Rişelye tərəfindən formaşlaşdırılmış və kardinal Mazarinin dövründə də eyni ilə davam etdirilmişdir.Bu siyasəti əsas hədəfi Avropada fransız hökümranlığı...

Azərbaycanın Osmanlı və Rusiya imperiyalarının işğalından azad edilməsi. (38-ci dərs)

Ölkəmizin düşdüyü çətin vəziyyət II Şah Təhmasibi ixtiyarında olan bütün qüvvələri toplamağa vadar etdi.O Türk Əfşar boyundan olan hərbi birləşmələri öz ətrafında birləşdirən,özünü ``Təhmasibqulu...

Türk Xalqları Tarixi- Şahsevənlər

Şahsevən adlı toplum SSRİ dönəmində Azərbaycan türklərini oluşduran toplumlardan biri kimi hesab edilirdi. Onların soyları Oğuz türklərinə dayanır. Şahsevənlər ayrıca bir Oğuz soyu deyillər....

Əmiraslan xan Xoyski Ənvər paşanın qərargahına gəlir və…

Amerikanın tarixçisi T.Svetoxovski yazırdı: "Fətəli xan Xoylunun qardaşı oğlu, difaiçilərin səlahiyyətli nümayəndəsi Əmiraslan xan Xoyski Qafqaz cəbhəsində döyüş əməliyyatları zamanı sərhədi keçmiş və 1915-ci ilin...

Amerikanı vergi verməyə məcbur edən Türk dövləti

Amerika müstəqillik qazandıqdan 7 il sonra öz donanması ilə ticarət etməyə başladı.1793 cü ildə Osmanlı Ağ dənizdə 11 ABŞ gəmisini ələ keçirir.27 mart 1794...

Nuru Paşa və ordusu köməyə gəlir.

1918-ci ildə Zaqafqaziya höküməti yarananda Şuşa onu tanımamışdı, hətta Zaqafqaz bonları (pul vahidi) Şuşada işləmirdi. Bu zaman artan anarxiya, qarət və ixtişaşlar şəraitində Qarabağın...

İngilislərdən gizlin Osmanlı-AXC danışıqları. Osmanlıdan Azərbaycana yardım

1918 ci ilin noyabrında Mudros müqaviləsinə görə Osmanlının Azərbaycandan çəkilməsi və ingilislərin Azərbaycanı işğal etməsindən sonra Xalq Cümhuriyyəti ordusunda bir sıra kadr çatışmamazlığı özünü...

Şah İsmayıl və Sultan Səlim – Əbədi dost yoxsa əzəli düşmən?

Əksər tarixçilər, o cümlədən əksər insanlar Şah İsmayıl və Sultan Səlim münasibətlərinin çox pis olduğunu bildirir. Əslində bu yanlış fikirdir. Niyə? Biraz dərindən düşünək....