30 C
Baku,Az
Temmuz21,2019

Tag: latın dili

Latın dili (49-cu dərs)

İsimlərin IV növ hallanması.. IV növ halla sonu "us" şəkilçisilə bitən kişi cinsli və "u" şəkilçisilə bitən orta cinsli isimlər aiddir.Yiyəlik halda bu isimlər "us"...

Latın dili (48-ci dərs)

Sifətin dərəcələrinin təsviri üsulla yaranması latın dilinin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. I və II növ hallanmaya aid olan,kökü "e" və "i" saitlərilə bitən sifətlərin dərəcələri...

Latın dili (47-ci dərs)

Salam,əziz izləyicilər! :) Bu gün sizinlə supletiv formaya malik olan sifətlər barədə danışacağıq. Latın dilində 5 sifət vardır ki,bunların dərəcələri müxtəlif köklərdən düzəlir.Bu forma supletiv...

Latın dili (46-cı dərs)

Sonu "er" şəkilçisilə bitən sifətlərin üstünlük dərəcəsi sifətin lüğəti formasına "rim" şəkilçisi və cins bildirən şəkilçilər artırmaqla düzəlir.Məsələn: celer,is,e  -  iti,kəskin celer-rim-us  -  ən iti,lap iti celer-rim-a celer-rim-um Sonu...

Latın dili (45-ci dərs)

Sifətin müqayisə dərəcəsinin forması aid olduğu isimlə cinsə görə uzlaşır. Məsələn:mons,montis,m - dağ; mons altior - daha uca dağ; castellum,i,n - qala; castellum altius...

Latın dili (44-cü dərs)

Latın dilində sifətin 3 dərəcəsi var: 1)Gradus positivus - adi dərəcə; 2)Gradus comparativus - müqayisə dərəcəsi; 3)Gradus superlativus - üstünlük dərəcəsi. Sifətin adi dərəcəsi onun adi lüğəti formasıdır....

Latın dili (43-cü dərs)

Bu gün sifətlərin hallanmasından bəhs edəcəyik.Adından da məlumdur ki,bu sifətlər III növ hallanmaya aid olan isimlər kimi hallanır.Lakin,bəzi isimlərdə olan müstəsna hallar sifətlərin hamısına...

Latın dili (42-ci dərs)

İsimlər kimi sifətlərin də hallanması latın dilinə xas olan bir xüsusiyyətdir. Sifətlər III növ hallanmaya görə 3 qrupa bölünür: 1)Hər üç cinsdə müxtəlif formaya malik...

Latın dili (41-ci dərs)

III növ hallanmaya aid olan isimlərin cinsinin təyin olunmasını bu gün öyrənəcəyik.. Ümumiyyətlə,III növ hallanmaya aid olan isimlərin adlıq halının formasına əsasən cinsini təyin...

Latın dili (40-cı dərs)

III növ hallanmaya aid olan isimlərin kökü əsas etibarilə aşağıdakı qaydada dəyişir: 1) sonu "x" şəkilçisilə bitən isimlərin kökü "c" və ya "g" ilə əvəz...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Araç çubuğuna atla