15 C
Baku,Az
Mayıs1,2020

Tag: latın dili

Latın dili (60-cı dərs)

Bu gün latın dilindən sonuncu dərsimizi nəzərinizə çatdırırıq. Son dərsimizi də düzgün olmayan köməkçi fellərin izahına sərf edəcəyik. Volo,volui  -, velle  -  istəmək Nolo,nolui, -, nolle...

Latın dili (59-cu dərs)

Ötən dərsimizdə düzgün olmayan köməkçi fellərdən bəzilərini sizə təqdim etmişdik. Bu gün isə bir neçə digər felləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirik.. Fero,tuli,latum,ferre  -  aparmaq Təkdə: (Praesens indicat.) Activi :...

Latın dili (58-ci dərs)

Bu gün düzgün olmayan köməkçi fellərdən bəzilərini sizin nəzərinizə çatdıracağıq.. İndi isə bəzi ifadələrin anlamını izah edəcəyik: Vae victis  -  Məğlub edilənlərin dərdi Venditioni exponas  -  Malın...

Latın dili (57-ci dərs)

Sıra saylarını öyrənmiş olduq.. Bu gün isə növbə bölgü və zərf-saylarınındır. Bölgü sayları: singuli,ae,a  -  bir-bir bini,ae,a  -  iki-iki terni  -  üç-üç quaterni  -  dörd-dörd quini  -  beş-beş seni  -  altı-altı septeni...

Latın dili (56-cı dərs)

Latın dilində sıra sayları hər üç cinsdə işlənir.Onlar sifətlər kimi kişi cinsində "us", qadın cinsində "a", orta cinsdə "um" şəkilçisilə bitirlər. Sıra sayları sifətlər kimi...

Latın dili (54-cü dərs)

Ötən dəfə "say" barədə dərsimizə başlamışdıq və miqdar sayları barədə məlumat vermişdik. Bəs miqdar sayları necə düzəlir? Latın dilində 10-dan 20-yə qədər olan miqdar saylarının...

Latın dili (53-cü dərs)

Bu gün sizinlə yeni mövzu - say barədə danışacağıq.. İlk növbədə onu qeyd edək ki,latın dilində sayların dörd növü var: 1) numeralia cardinalia  -  miqdar...

Latın dili (52-ci dərs)

İşarə əvəzliklərindən ötən dərsimizdə bəhs etdik.Bəs onların hallanması necədir? Ümumiyyətlə,işarə əvəzlikləri I və II növ hallanmaya aid olan isimlər kimi hallanırlar,lakin tək halda yiyəlik və...

Latın dili (51-ci dərs)

Hər kəsə salam! :) Bu gün sizinlə "Pronomina demonstrativa - İşarə əvəzlikləri" barədə danışacağıq. Latın dilində işarə əvəzliklərinin dörd forması var: 1) hic,haec,hoc - (kişi,qadın və...

Latın dili (50-ci dərs)

İsimlərin V növ hallanması.. V növ hallanmaya sonu "es" şəkilçisilə bitən qadın cinsli isimlər aid edilir. Yiyəlik halında bu isimlər "ei" şəkilçisi qəbul edir.V...