23 C
Baku,Az
İyun6,2023

Tag: latın dili

Latın dili (60-cı dərs)

Bu gün latın dilindən sonuncu dərsimizi nəzərinizə çatdırırıq. Son dərsimizi də düzgün olmayan köməkçi fellərin izahına sərf edəcəyik. Volo,volui  -, velle  -  istəmək Nolo,nolui, -, nolle...

Latın dili (59-cu dərs)

Ötən dərsimizdə düzgün olmayan köməkçi fellərdən bəzilərini sizə təqdim etmişdik. Bu gün isə bir neçə digər felləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirik.. Fero,tuli,latum,ferre  -  aparmaq Təkdə: (Praesens indicat.) Activi :...

Latın dili (58-ci dərs)

Bu gün düzgün olmayan köməkçi fellərdən bəzilərini sizin nəzərinizə çatdıracağıq.. İndi isə bəzi ifadələrin anlamını izah edəcəyik: Vae victis  -  Məğlub edilənlərin dərdi Venditioni exponas  -  Malın...

Latın dili (57-ci dərs)

Sıra saylarını öyrənmiş olduq.. Bu gün isə növbə bölgü və zərf-saylarınındır. Bölgü sayları: singuli,ae,a  -  bir-bir bini,ae,a  -  iki-iki terni  -  üç-üç quaterni  -  dörd-dörd quini  -  beş-beş seni  -  altı-altı septeni...

Latın dili (56-cı dərs)

Latın dilində sıra sayları hər üç cinsdə işlənir.Onlar sifətlər kimi kişi cinsində "us", qadın cinsində "a", orta cinsdə "um" şəkilçisilə bitirlər. Sıra sayları sifətlər kimi...

Latın dili (54-cü dərs)

Ötən dəfə "say" barədə dərsimizə başlamışdıq və miqdar sayları barədə məlumat vermişdik. Bəs miqdar sayları necə düzəlir? Latın dilində 10-dan 20-yə qədər olan miqdar saylarının...

Latın dili (53-cü dərs)

Bu gün sizinlə yeni mövzu - say barədə danışacağıq.. İlk növbədə onu qeyd edək ki,latın dilində sayların dörd növü var: 1) numeralia cardinalia  -  miqdar...

Latın dili (52-ci dərs)

İşarə əvəzliklərindən ötən dərsimizdə bəhs etdik.Bəs onların hallanması necədir? Ümumiyyətlə,işarə əvəzlikləri I və II növ hallanmaya aid olan isimlər kimi hallanırlar,lakin tək halda yiyəlik və...

Latın dili (51-ci dərs)

Hər kəsə salam! :) Bu gün sizinlə "Pronomina demonstrativa - İşarə əvəzlikləri" barədə danışacağıq. Latın dilində işarə əvəzliklərinin dörd forması var: 1) hic,haec,hoc - (kişi,qadın və...

Latın dili (50-ci dərs)

İsimlərin V növ hallanması.. V növ hallanmaya sonu "es" şəkilçisilə bitən qadın cinsli isimlər aid edilir. Yiyəlik halında bu isimlər "ei" şəkilçisi qəbul edir.V...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.