Tag: koreyaca dərsləri

Həftənin günləri (dərs 26)

Mövzu: Həftənin günləri Bu dəfəki dərsimizdə həftənin günlərini öyrənəcəyik. İlk olaraq həfrənin günlərinə nəzər salaq: 월요일 = bazar ertəsi 화요일 = çərşənbə axşamı 수요일...

İndiki zaman 현재 시제 (dərs 10)

Mövzu: İndiki zaman 현재 시제 Koreya dilindəki indiki zamanın digər zamanlar kimi özünə xas şəkilçiləri vardır: 아요 – fel kökünün son saiti ㅏvə ㅗ olduğunda; 어요...

Koreyaca dərslər-Tamamlıq şəkilçiləri ~ 을 / 를 (Dərs 9)

Mövzu:Tamamlıq şəkilçiləri ~  을 / 를 Müəllif:Ayşən Hacıyeva Tamamlığın göstəriciləri olan 을 / 를 şəkilçilərindən qısaca bəhs edəcəyik. 을 - samitlə bitən isimlərdən sonra; 를...

Koreyaca Dərsləri-İndiki Zaman(Dərs 5)

İndiki Zaman(현재 시제)-Dərsin müəllifi Ayşən Hacıyeva Koreya dilində hər hansı bir feli indiki zamanda istifadə etmək üçün felin kökünə aşağıdakı əlavaləri artırmaq lazımdır. 1. 아요...

Koreyaca dərsləri-Fellər (Dərs 4)

Fellər  Bir iş,hərəkət bildirən sözlərə fel deyilir.Məsələn,gəlmək,açmaq,içmək. Sözcüklərin sonundakı,- maq,mək əlavələrinə “məsdər əlavəsi”,digər qisminə də fel kökü deyilir. Məsələn,”getmək” sözündəki məsdər əlavəsi “mək” felinin kökü isə “get”dir.   FEL FEL...

Koreya dili sadə izahda – Dərs 1

Koreya dili (한국어, 조선어 Hangugeo, Chosŏnŏ) — koreyalıların dili və Koreya yarımadasında yerləşən hər iki dövlətin, yəni Koreya Xalq Demokratik Respublikasının və Koreya Respublikasının rəsmi dövlət dilidir. Bəzi mənbələrdə...