10 C
Baku,Az
Dekabr9,2023

Tag: koreyaca dərsləri

Həftənin günləri (dərs 26)

Mövzu: Həftənin günləri Bu dəfəki dərsimizdə həftənin günlərini öyrənəcəyik. İlk olaraq həfrənin günlərinə nəzər salaq: 월요일 = bazar ertəsi 화요일 = çərşənbə axşamı 수요일...

İndiki zaman 현재 시제 (dərs 10)

Mövzu: İndiki zaman 현재 시제 Koreya dilindəki indiki zamanın digər zamanlar kimi özünə xas şəkilçiləri vardır: 아요 – fel kökünün son saiti ㅏvə ㅗ olduğunda; 어요...

Koreyaca dərslər-Tamamlıq şəkilçiləri ~ 을 / 를 (Dərs 9)

Mövzu:Tamamlıq şəkilçiləri ~  을 / 를 Müəllif:Ayşən Hacıyeva Tamamlığın göstəriciləri olan 을 / 를 şəkilçilərindən qısaca bəhs edəcəyik. 을 - samitlə bitən isimlərdən sonra; 를...

Koreyaca Dərsləri-İndiki Zaman(Dərs 5)

İndiki Zaman(현재 시제)-Dərsin müəllifi Ayşən Hacıyeva Koreya dilində hər hansı bir feli indiki zamanda istifadə etmək üçün felin kökünə aşağıdakı əlavaləri artırmaq lazımdır. 1. 아요...

Koreyaca dərsləri-Fellər (Dərs 4)

Fellər  Bir iş,hərəkət bildirən sözlərə fel deyilir.Məsələn,gəlmək,açmaq,içmək. Sözcüklərin sonundakı,- maq,mək əlavələrinə “məsdər əlavəsi”,digər qisminə də fel kökü deyilir. Məsələn,”getmək” sözündəki məsdər əlavəsi “mək” felinin kökü isə “get”dir.   FEL FEL...

Koreya dili sadə izahda – Dərs 1

Koreya dili (한국어, 조선어 Hangugeo, Chosŏnŏ) — koreyalıların dili və Koreya yarımadasında yerləşən hər iki dövlətin, yəni Koreya Xalq Demokratik Respublikasının və Koreya Respublikasının rəsmi dövlət dilidir. Bəzi mənbələrdə...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.