21 C
Baku,Az
Avqust11,2020

Tag: koreya dili sadə izahda

… -maq/mək istəmək / … – 고 싶어요 (dərs 16)

Mövzu : "... -maq/mək istəmək / ... - 고 싶어요 Bu dərsimizdə "-maq/mək istəyirəm" söyləməyin qaydalarını öyrənəcəyik. Azərbaycan dilində olduğu kimi Koreya dilində də "-maq/mək istəmək"...

맛 있어요 və 맛 없어요 ifadələri (dərs 15)

Mövzu:맛 있어요 və 맛 없어요 ifadələri. Bu dərsimizdə Koreyada günlük danışıqda çox istifadə edilən və "dadlı" , "ləzzətli" mənalarına gələn 맛 sözü və onun...

-(으)세요 şəkilçisi, əmr cümləsi. 주세요 sözünün istifadə edildiyi cümlələr. (Dərs 14)

Mövzu: (으)세요 şəkilçisi, əmr cümləsi. 주세요 sözünün istifadə edildiyi cümlələr. Bu dərsimizdə ilk olaraq 주다 felinə nəzər salacayıq. Koreyalıların gündəlik danışıq dilində çox...

var olmaq/olmamaq – 있어요/없어요 (dərs 13)

Mövzu: var olmaq / olmamaq - 있어요 / 없어요 Bu dərsimizdə 있어요 ve 없어요 ifadələrini öyrənəcəyik. İnsanlarla 'var/yox' haqqında danışmaq istədiyinizdə, ayrıca 'var olmaq/yox...

~입니다 /입니까 (dərs 12)

Bu dərsimizdə qısa bir dialoq üzərində 입니다 və 입니까 'nın rolunu öyrənəcəyik.. + 안녕하십니까? - salam (necəsiniz və s.) 제 이름은...

Koreyaca Dərslər-İşarə Əvəzlikləri(Dərs 7)

Dərsin müəllifi Ayşən Hacıyeva dərs:Şəxs Əvəzlikləri Koreya dilindəki işarə əvəzlikləri və 것 ifadəsi. Bu dərsimizdə bir əvvəlki dərsimizdə bəhsi keçən işarə əvəzliklərini daha geniş...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.