12 C
Baki,Az
Oktyabr19,2018

Tag: fransız dili

Fransız dili (6-cı) dərs.

Keçən dərsimizdə 1 ci qrup fellərini izah etmişdim, bu isə onun ardıdır. İstisna halları indi qeyd edəcəm. 1 ci qrup fellərinə müəyyən sonluqlar əlavə edərək...

Fransız dili 5-ci dərs

Fransız dilində fellər 3 qrupa bölünür. 1,2 və 3-cü qrup felləri. Hər qrupun öz yaranma forması vardır. İlk öncə 1-ci qrup felləri necə yaranır...

Fransız dili (4-cü dərs)

Les expressions - ifadələr Fransız dilində ən çox istifadə olunan ifadələr. Bien sûr {biən süğ} - əlbəttə D’accord {dakoğ} - razıyam Pas de tout {pa dö tu} -...

Fransız dili (3-cü dərs)

Fransız dilində ölkələrin cinsi. Fransız dilində ölkələr də cinslərə ayrılır. Qadın cinsində və kişi cinsində olmaqla hamısının cinsləri var. Daha asan yadda saxlamağın yollarını sizlər...

Fransız dili (2-ci dərs).

Connaissance (1) {konesans} - tanışlıq. Bir fransızla qarşılaşacağınız zaman sizə lazım olacaq ən vacib söz və cümlələr.😊 Bonjour {bonjuğ} - salam, sabahınız xeyir. Fransızlar əsasən bonjour sözünü...

Fransız dili (1-ci dərs)

Müəyyən və qeyri-müəyyən artikllar. Fransız dilini öyrənmək üçün ilk bizə lazım olan artikllardır çünki, fransız dilində kişi və qadın cinsi mövcuddur.Hər ismin hansı cinsdə olduğunu...