18 C
Baku,Az
Mayıs1,2020

Tag: bədii nəsr

Son subay – Bozqırın yalnızlığı (davamı)

1 il sonra Aradan bir il keçmişdi.İki uşaq bir yaş da artmışdılar.Ancaq bu bir il onlarda çox dəyişiklik yaratmışdı.Onlar yanlız başına həyatda qalmaq üçün hər...

Son subay- Qətliam (hekayə)

     Qarşıda Asiyanın sonsuz bozqırları görünür. Çin səddindən quzey-batıdakı bu bozqırlarda bir oba gözə çarpır.Onlar Qıpçaq dalasından(düzündən) köç edən Qıpçaq Türkləri idi. Onların Ulu bəyi...