9 C
Baku,Az
Noyabr29,2023

Tag: Azərbaycan tarixi

Təbriz xanlığı. (42-ci dərs)

Səfəvi dövründə Azərbaycanın 4 bəylərbəyliyindən biri olan Təbriz bəylərbəyliyi XVIII əsrin ortalarında - Nadir şah imperiyasının parçalanmasından sonra müstəqil xanlığa çevrildi. Daha dəqiq desək,...

Xoy xanlığı. (41-ci dərs)

Urmiya xanlığı zəiflədikdən sonra Azərbaycanın cənub xanlıqları arasında Xoy xanlığı gücləndi. Xanlığın əsasını dünbuli tayfa başçıları qoymuşdu. Daha dəqiq desək, xanlığın banisi olaraq Dünbuli Əhmədin...

I Pyotrun Xəzərsahili vilayətlərə işğalçı yürüşü. (37-ci dərs)

18-ci əsrin ilk yarısına nəzər saldıqda görürük ki,Osmanlı dövləti Cənubi Qafqaz regionunda nüfuz və təsir gücünə malik idi. Rusiya imperiyası ilə bağlı vəziyyət tamamilə...

Türk Xalqları Tarixi- Atropatın Milli Kimliyi

Makedoniyalı İsgəndərin qurduğu imperiya onun ölümündən sonra parçalandı və yeni dövlətlər yarandı. Bu dövlətlərdən biri də Azərbaycanın güneyində yaranan Atropatena dövləti idi. 1920-ci il...

Böyük Azərbaycan Sevdası.

Azərbaycan xalqı tarix boyu vətəninin istiqlaliyyəti, bütövlüyü naminə  mübarizə meydanlarına toplum halda çıxması, cəng savaşlarında yadellilərə qarşı vuruşması ilə fərqlənmişdir. Əlbəttə ki, bu istiqlal...

Atabəy Şəmsəddin Eldəniz və onun türk tarixində rolu.

Bu məqaləni Azərbaycan tarixində iz qoymuş türk dövlətimiz Eldənizlər dövlətinə həsr etmək istəyirəm. Eldənizlər dövləti qərb və şərq  birləşdiyi torpaqlarda türklərin əmin – amanlıqla...

Tariximizdə – tarix yazmış Azərbaycan qadınları.

Azərbaycan qadını tarixən öz zəkası, hünəri ilə hər bir dövrün aparıcı qüvvəsi kimi parlamışdır və Azərbaycan tarixində özünəməxsus iz salmışdır. Tariximizin səhifələrində Azərbaycan qadını...

Gəncə xanlığı.

18-ci əsrin ikinci yarısı ölkə tariximizdə ən mühüm hadisələr Nadir şah imperiyasının süqutundan sonra yaranan xanlıqların adı ilə bağlıdır.Bu xanlıqlardan biri də tariximizdə mühüm...

Aləmi bəzəyən Abbas həqiqətən kim idi? Farspərəst yoxsa türkçü?

Məktəb dövrlərində tarix dərsində həmişə Səfəvilər haqqda danışarkən I Şah Abbası iranpərəst,qəddar hökmdar kimi tanıdırdılar..Əslində isə belə deyil.Mərhum tarixçi Oqtay Əfəndiyev "Səfəvilər"kitabında Şah Abbasın...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.