10 C
Baku,Az
Noyabr28,2023

Tag: Almanca

Fellərin indiki zamanda(Präsens-də)təsrifi(Dərs 10)

Alman dilində felləri indiki zamanda təsrif etmək üçün onların məsdər şəkilçisini atmaq və felin kökünə aşağıdakı şəxs sonluqlarını əlavə etmək lazımdır. 1-ci şəxs tək-e 2-ci şəxs...

Almanca sadə izahda – Nəqli cümlələrdə söz sırası-(Dərs 7)

Nəqli cümlələrdə söz sırası:Die Wortfolge im Aussagesatz Alman dili nəqli cümlələrində söz sırası iki cür olur 1.Düzgün söz sırası 2.Əks söz sırası Düzgün söz sıralı nəqli cümlələrdə birinci...

Almanca sadə izahda-İsimlərin cəmlənməsi (Dərs 6)

DIE PLURALBILDUNG DER SUBSTANTIVE İsimlərin cəmlənməsi Alman dilində isimlərin cəmlənməsinin əsasən 4 tipi vardır.İlk 2 tipi bu dərsimizdə keçəcəyik. Birinci tipə daxil olan isimlər cəmləndikdə -e şəkilçisi...

Almanca sadə izahda (Dərs 2)

Alman dili sadə izahda (Dərs 2) İlk dərslərimizdə, həm Almanca sözlərlə tanış olmanız baxımından, həm də hər hansı bir ön bilgi gərəkdirməməsi baxımından günləri, daha...

Alman dili sadə izahda (Dərs 1)

1.Alman dili haqqında ümumi bilgi Almanca Hind-Avropa dillərinin Germanca qoluna bağlıdır və dünyanın yayqın dillərindən biridir. Təxmini olaraq 120 Milyon insanın Almanca danışdığı bilinməktədir. Almanca,...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.