10 C
Baku,Az
Noyabr28,2023

Tag: almanca öyrənirəm

Fellərin indiki zamanda(Präsens-də)təsrifi(Dərs 10)

Alman dilində felləri indiki zamanda təsrif etmək üçün onların məsdər şəkilçisini atmaq və felin kökünə aşağıdakı şəxs sonluqlarını əlavə etmək lazımdır. 1-ci şəxs tək-e 2-ci şəxs...

Almanca sadə izahda-Əvəzliklər giriş-Şəxs Əvəzlikləri (Dərs 9)

Əvəzliklər (das Pronomen) Əvəzliklər ismi, sifəti və sayı əvəz edir. Əvəzliklər ismin qarşısında gəlib artiklı əvəz edirsə uyğun artikllar adlanır. Bu zaman onlar fərqli hallanır. das...

Almanca sadə izahda-Sual cümlələrində söz sırası(Dərs 8)

Sual cümlələrində söz sırası Alman dilində sual cümlələri iki cür olur 1.Sual sözlü sual cümlələri 2.Sual sözsüz sual cümlələri Sual sözlü sual cümlələrində birinci yerdə sual sözü,ikinci yerdə...

Almanca sadə izahda – Nəqli cümlələrdə söz sırası-(Dərs 7)

Nəqli cümlələrdə söz sırası:Die Wortfolge im Aussagesatz Alman dili nəqli cümlələrində söz sırası iki cür olur 1.Düzgün söz sırası 2.Əks söz sırası Düzgün söz sıralı nəqli cümlələrdə birinci...

Almanca sadə izahda-İsimlərin cəmlənməsi (Dərs 6)

DIE PLURALBILDUNG DER SUBSTANTIVE İsimlərin cəmlənməsi Alman dilində isimlərin cəmlənməsinin əsasən 4 tipi vardır.İlk 2 tipi bu dərsimizdə keçəcəyik. Birinci tipə daxil olan isimlər cəmləndikdə -e şəkilçisi...

Almanca sadə izahda-Sıra sayları(Dərs 4)

Almanca sıra sayıları Qeyd:Rəqəmdən sonra "." əlavəsi  "ci" şəkilçisi rolunu oynayır. 1.= erste (birinci) 2. = zweite (ikinci) 3. = dritte (üçüncü) 4. = vierte (dördüncü) 5. = fünfte...

Almanca dərslər – Dərs 3 (Saylar)

Die Zahlen-Saylar 0 : null (nul) 1 : eins (ayns) 2 : zwei (svay) 3 : drei (dray) 4 : vier (fi:ır) 5 : fünf (fünf) 6 : sechs (zeks) 7: sieben...

Almanca sadə izahda (Dərs 2)

Alman dili sadə izahda (Dərs 2) İlk dərslərimizdə, həm Almanca sözlərlə tanış olmanız baxımından, həm də hər hansı bir ön bilgi gərəkdirməməsi baxımından günləri, daha...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.