Tag: almanca öyrənək

Fellərin indiki zamanda(Präsens-də)təsrifi(Dərs 10)

Alman dilində felləri indiki zamanda təsrif etmək üçün onların məsdər şəkilçisini atmaq və felin kökünə aşağıdakı şəxs sonluqlarını əlavə etmək lazımdır. 1-ci şəxs tək-e 2-ci şəxs...

Almanca sadə izahda-Əvəzliklər giriş-Şəxs Əvəzlikləri (Dərs 9)

Əvəzliklər (das Pronomen) Əvəzliklər ismi, sifəti və sayı əvəz edir. Əvəzliklər ismin qarşısında gəlib artiklı əvəz edirsə uyğun artikllar adlanır. Bu zaman onlar fərqli hallanır. das...

Almanca sadə izahda-İsimlərin cəmlənməsi (Dərs 6)

DIE PLURALBILDUNG DER SUBSTANTIVE İsimlərin cəmlənməsi Alman dilində isimlərin cəmlənməsinin əsasən 4 tipi vardır.İlk 2 tipi bu dərsimizdə keçəcəyik. Birinci tipə daxil olan isimlər cəmləndikdə -e şəkilçisi...

Almanca sadə izahda-Sıra sayları(Dərs 4)

Almanca sıra sayıları Qeyd:Rəqəmdən sonra "." əlavəsi  "ci" şəkilçisi rolunu oynayır. 1.= erste (birinci) 2. = zweite (ikinci) 3. = dritte (üçüncü) 4. = vierte (dördüncü) 5. = fünfte...