15 C
Baku,Az
Sentyabr26,2022

Tag: almanca dərslər

Almanca sadə izahda-Əvəzliklər giriş-Şəxs Əvəzlikləri (Dərs 9)

Əvəzliklər (das Pronomen) Əvəzliklər ismi, sifəti və sayı əvəz edir. Əvəzliklər ismin qarşısında gəlib artiklı əvəz edirsə uyğun artikllar adlanır. Bu zaman onlar fərqli hallanır. das...

Almanca sadə izahda-Sual cümlələrində söz sırası(Dərs 8)

Sual cümlələrində söz sırası Alman dilində sual cümlələri iki cür olur 1.Sual sözlü sual cümlələri 2.Sual sözsüz sual cümlələri Sual sözlü sual cümlələrində birinci yerdə sual sözü,ikinci yerdə...

Almanca dərslər – Dərs 3 (Saylar)

Die Zahlen-Saylar 0 : null (nul) 1 : eins (ayns) 2 : zwei (svay) 3 : drei (dray) 4 : vier (fi:ır) 5 : fünf (fünf) 6 : sechs (zeks) 7: sieben...

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.