Sultan Mehmet: “Gediniz, çiçəkləri ona veriniz”. Sultan Mehmetin müəllimi azərbaycan türkü idi?

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

564 il əvvəl bir şəhərin qapıları açılır. İçəri ağ at belində cavan bir oğlan daxil olur. O, tək olmur. Onun yanında ağ saqqallı, ağır duruşlu bir kişi də olur. Həmin o cavan oğlan Sultan Mehmet, həmin o ağsaqqal isə gənc sultanın müəllimi Azərbaycan türkü Ağşəmsəddin idi. İstanbulun fəthindən sonra şəhər əhalisi Ağşəmsəddini sultan hesab edib zəfər çələngini ona tərəf uzadanda Ağşəmsəddin atını geri çəkib göz ucuyla gənc sultanı göstərir. Sultan Mehmet isə öz növbəsində ona sarı gələnlərə “Gediniz, çiçəkləri ona veriniz. Sultan Mehmet mənəm, amma o, mənim müəllimimdir.” söyləyərək, şəhərin zəfər çələngini onu tərbiyə edib yetişdirən azərbaycanlı müəlliminə layiq görür.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin