Sosiologiya dərsləri – Ailə sosiologiyası (Dərs 7)

Ailə Sosiologiyası

Ailə sosiologiyası,ailənin misyası,quruluşu,tarixi proses içindəki inkişafı,ailəyi təşkil edən fərdlər və bunların rol və statusları,ailənin içində olduğu toplumun siyasi,dini,iqtisadi,sosial və mədəni quruluşu haqqında araşdırmalar edən bir sosiologiya alt bölümüdür.

Çox sosioloq və sosial düşünür hər əsrdə ailənin sosial funksiyaları üzərində dayanmışlar və onu toplumun önəmli qurumlarından biri olaraq görmüşlər.Hətda bəzi sosial  narahatçılıqların təməlində ailə əsasında meydana gələn həll olmanı göstərmişlərdir.

Bilindiyi kimi ailə,yeni yetişən nəsillərə ilk şəkli verən,onları yetişdirən,qoruyan qurumdur.Ancaq ailənin bu rola gedərək başqa qurumlara keçmiş ya da  dəyişikliyə çevrilmişdir.Xüsusilə çağdaş dövrümüzün ailəsi artıq fərdin sosiallaşdırıcısı,dolanışığın təmin edildiyi,şəxsiyyətin inkişaf etdirildiyi,qoruduğu yeganə mərkəz və ocaq olmaqdan çıxmış,ailədə fərdlərin statusu və rollarıda dəyişmişdir.

Evlilik əlaqələri yeni şəkil alıb.Qadın köhnə şərtlər içində deyildir.Köhnədən görülən və ana,ata,nənə,baba,dayılar və uşaqların yaratdığı geniş ailə,yerini ata,ana və evlənməmiş uşaqlardan təşkil olunan “nüvə ailə”yə  yerini vermişdir.Ailəvi əlaqələrdə fəqləşmə meydana gəlmişdir.

 

Bütün bu sosial dəyişmələr qarşısında toplumun təməli olan ailə qurumunun yeni şərtlərə rahatlıqla uyumunu təşkil etmək üçün bəzi tədbirlər almaq gərəkməktədir.İndi bu və bənzəri mövzular,”qurumlar sosiolojisi”nin önəmli bir sahəsi olan “ailə sosiolojisi”nin maraq sahəsinə daxil olmaqdadır.

Ailə cəmiyyətin

Bütün bu sosyal değişmeler karşısında toplumun temeli olan aile kurumunun yeni şartlara rahatlıkla uyumunu sağlamak için bazı tedbirler almak gerekmektedir. İşte bu ve benzeri konular, “kurumlar sosyolojisi”nin önemli bir dalı olan “aile sosyolojisi”nin ilgi alanına girmektedir.

Ailə cəmiyyətin əsas dayağıdır. O, özündə sosial təşkilatın, sosial strukturun, institutun və kiçik qrupun xassələrini təcəssüm etdirir. Ailə sosiologiyası daha geniş problemlər dairəsinin – sosiallaşdırmanın, təhsilin, siyasətin və hüququn, əməyin, mədəniyyətin və s. öyrənilməsi predmetinə daxildir; o, sosial nəzarət və sosial nizamsızlıq, sosial mobillik, miqrasiya və demoqrafik dəyişikliklər proseslərini daha mükəmməl başa düşməyə imkan verir. İstehsal və istehlakın əksər sferalarında sosioloji tədqiqatlar ailəyə istinadsız mümkün deyildir.

Ədəbiyyat

1.İnternet resursları

2.Sosiologiya dərsliyi Vahidov Fazil , Ağayev Tahir

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin