Sosial Psixologiya-Dərs 1+video izah

Nə öyrənəcəyik?

  • Sosial Psixologiya nədir?
  • Sosial Psixologiyanın bizə nə faydası ?
  • Dərslər neçə keçiriləcək?
  • Dərsləri haradan davamlı izləyə biləcəyik?

 

Sosial Psixologiyayla tanış oluruq

 

Sosial Psixologiya elmini birgə yaradırıq

Öncəki rəsmdə gördüyümüzü yada salaq.Biz nə görmüşdük.?Obrazlar və altında obrazı ifadə edən xasiyyətlər.Obrazlar fərdlərdir fərdlərin xasiyyətlərini psixologiyasını öyrənir «Psixologiya»yəni ruhu öyrənən elm.Bu öz yerində.Biz isə nə dedik,fərdlər və xasiyyətlər qeyd edirik ən sondakı rəsmdə isə fərdlər birləşir.Yəni biz fərdləri fərdi öyrənmirik.Toplumsal öyrənirik.Bura qədər rahatıqJ Toplumu hansı elm öyrənir,»Sosio» toplum «loqos» elm mənasını ifadə edən Sosiologiya-yaxud öztürkcəmizdə deyildiyikimi «Toplumelmi».

 

3-2-1 və Sosial Psixologiyanı yaratdıq

Bir tərəfdə psixologiya bir tərəfdə sosiologiya, onların ayrı ayrılıqda öz predmentlərinə baxdıq.

Bildik ki,psixologiya insanı ayrılıqda ruhsal daxili aləmini öyrənən elmdir.

Bildik ki,Sosiologiya toplumu,cəmiyyəti öyrənən elmdirk.İndi biz insanı toplumun içində öyrənəcəyik.Nə etməliyik,bu loqos söhbətini aradan qaldırıb,bu elmləri birləşdirməli.Sosiologiyadan atdıq Sosionu saxladıq.İnsanı toplumda itirib,Sosionu verdik qabağa,Sosiomuz var,bəz insansız toplum olarmı deyib,insan ruhunu psixonu(ruh deməkdir)götürüb Sosioya urcah elədik.Oldu «Sosio Psixo»birdəqiqə burda biraz terminoloji ciddilik yoxdur,napsax,tamam bir «loqos» kəlməsi yetər,Sosionunda sonunu ona uyğunlaşdırdıq və Sosial Psixologiyanı hazırladıq getdi.

İndi rəsmin haqqın veririk və deyirik ki,Sosial Psixologiya insanı cəmiyyətin içində öyrənən elmdir.Bu qədər bəsit 🙂

 

Sosial psixologiyadan bizə nə fayda?

Sosial Psixologiya,toplumu,insanları tanıma,tanımlama,anlama və anlatma bacarığını verə bilir.Toplumsal dəyərləri,ənənələri qavrama,inkişaf etdirmə,fərdlərin sağlam şəxsiyyətə çevrilməsi,düzgün düşünə bilmək bacarığına yiyələnməsi kimi proseslərdədə Sosial Psixologiya bayraqdar rolunu oynaya bilir.

 

DƏRSLƏRİMİZ NECƏ KEÇİRİLƏCƏK?

Dərslərimiz iki üsulla keçiriləcək onlar belədir:

A)Nəzəri elmi tezislər

B)Praktiki yaxud lori hekayələr

Nəzəri elmi tezislər bölümündə biz elmin tarixçəsi,inkişafı,prinsipləri,kateqoriyaları,funksiyalarıyla bağlı bilgi verəcəyik.

Praktiki yaxud lori hekayələr bölümündə isə biz alimlərin keçirdiyi sosial eksperimentləri,sorğuları öyrənəcək və obrazlı şəkildə lori dildə qısa hekayələr yaradaraq,nəzəriyyəmizi praktiki həyatda əks elətdirəcəyik

 

Necə İzləyə Biləcəyik?

Siz dərslərimizi məqalə,qısa videolar şəklində görə biləcəksiniz.Bunları aşağıdakı ünvanlardan izləyə biləcəksiniz

  • com-saytındakı müfaviq bölməmizdən(sayta daxil olanda görəcəksiniz)
  • Sonuncu_esr-instagram hesabı
  • Sonuncu Əsr-Youtube kanalı

Şikayət təklif və tənqidləriniz üçün isə

info@sonuncuesr.com

sonuncuesr@gmail.com hesabları ixtiyarınızdadır.

Ümid edirik faydalı ola bildik,sağlıqla qalın

Dərsimizin video izahını buradan izləyə bilərsiniz :  https://www.youtube.com/watch?v=1l7hOoB6Xm4

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin