“Sonuncu Əsr”-in yolu

“Sonuncu Əsr” adlı yolumuzun başlanğıcı 2016- ci ilin fevralından başlamışdır. Daha dəqiq desək fevralı 13- ü dərgimiz ilk sayını oxuculara təqdim etmişdi. Bu təşəbbüs az saylı dostlarımız tərəfindən irəli sürülsə də zamanla yanımızda oxucularımız oldu. Bunu gördükcə də daha inamla davam etdik yolumuza. Çünki bilirik ki, bizim istiqamətimiz cəmiyyətin inkişafına, gənclərimizin maariflənməsinə qatqı verəcək.

İlk sayımız dərc olunanda da gözlədiyimizdən artıq maraqla qarşılandı. Bəlkə də bu istiqamətdə ictimaiyyətə təqdim olunan vəsaitlərin azlığı buna zəmin yaradır. Fərqimizin hiss olunması isə dərgi kollektivini fərəhləndirir. Maraq göstərilən bir məqam da dərginin adının niyə məhz “Sonuncu Əsr” seçilməsidir. Müxtəlif mənalarla izah verə bilərik. Bildiyimiz kimi dünyamız qlobal sorunlarla əhatələnmişdir. Səngimək bilməyən bu sorunlar (bura həm humanitar, həm ekoloji problemlər daxildir) dünyamızın sonunu sürətlə gətirməkdədir. Texnologiyanın, internetin inkişafı öz-özlüyündə mütərəqqi, müsbət əlamətlər gətirməklə yanaşı, zərərsiz də ötüşməmişdir. Koqnitiv ünsiyyət, səmimilik arxa plana düşərək yerini sosial şəbəkələrdə smayllara əmanət etmişdir ki, bu da gələcək üçün sosial deqradasiya təhlükəsini özlüyündə hazırlamışdır. XXI əsr böyük imkanları ehtiva edən əsr olsa da, bəzən çox sadə problemlərin həllində belə öz acizliyi ilə digər əsrlərdən geri qalmamışdır. Yaranmış ekoloji və humanitar problemlər buna böyük örnəkdir. Ekoloji sorunlar o qədər geniş vüsət alıb ki, bunun zaman- zaman bəzi elm adamları dünyanın sonunu tezliklə gətirə biləcəyini qeyd edirlər. Humanitar sorunların isə daha çox Afrikada yaşandığının şahidi oluruq. İnsanların aclıq və susuzluqdan tələf olması problemi burada hökm sürməkdədir. Cəhalətin, mövhumatın hökm sürdüyü bir sıra dövlətlərdə hələ də insanlar cinsinə, irqinə görə sıxışdırılmaqda, insanların, xüsusən, də qadınların azadlıqları məhdudlaşdırılaraq hüquqları tapdanmaqdadır. Bütün bunlar bəşəriyyətin ümumi sorunlarıdır. Bütün bu sorunların həlli üçün bəlkə də bu əsr sonuncu əsrdir?

Bəli, biz bir çox sorunların həlli üçün bizə qismət olan”Sonuncu Əsr”i yaşayırıq və “yaşadırıq”. Bununla yanaşı milli-mədəni isrimizin unudulmaması, tariximizin gənclərimizə aşılanması da məqsədimizə daxildir. Unutmuruq ki, bizim dərin keçmişimiz var və elə ilk sayımızdan da kökümüzə sadiqliyimizi Sonuncu Əsr- Özünə Qayıdış olaraq göstərmişdik. Əlavə olaraq oxucularmızın müxtəlif maraq dairələrini nəzərə alaraq ayri- ayri bölmələrimizdə bir- birindən maraqlı məqalələrimizlə yolumuza davam edirik.

Bizimlə olan hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin