Salarilər dövləti (19-cu dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Yaxın və Orta Şərqdə yaranan şəraitdə Sacilər də uzun müddət tab gətirə bilmədi. Azərbaycandakı çəkişmələrdən istifadə edən Deyləm (Gilan) hakimi Mərzban ibn Məhəmməd 941-ci ildə sonuncu Saci hökmdarı Deysəmə qalib gələrək Ərdəbili ələ keçirdi. Mərzban Salarilər sülaləsindən olduğu üçün dövlət də bu sülalənin adı ilə adlanır.Paytaxtının isə Ərdəbil olacağı məlum idi.Çünki,işğal edilən dövlətin paytaxtı da məhz bu şəhər idi. Şirvanşahların tabe edilməsi də çox çəkmədi.Dərbənd və indiki Ermənistan və Şərqi Gürcüstan da dövlətə qatıldı.

Gəlin,Salarilərin əhatə etdiyi torpaqların xəritəsini çəkək..Şimalda Dərbənd keçidindən başlayıb cənubda Dəclə və Fəratın yuxarılarına qədər,şərqdə Gilan daxil olmaqla Xəzər sahillərindən,qərbdə indiki Ermənistan və Şərqi Gürcüstan daxil olmaqla geniş ərazini əhatə edən bir dövlət..Buradan belə bir nəticəyə gəlirik ki,Salarilərin hakimiyyəti zamanında Azərbaycan torpaqları vahid dövlətdə birləşdi.Bu da ölkənin həm siyasi,həm iqtisadi,həm də mədəni inkişafına təkan vermiş oldu..

Salarilərin zamanında baş vermiş daha bir yenilik Xəzərdə Azərbaycan ticarət gəmilərinin üzməyi idi.Azərbaycanın Yaxın və Orta Şərqdə iqtisadi və hərbi-siyasi rolu daha da artdı. Mərzbanın ölümündən sonra onun oğulları və qardaşı arasında münaqişələr artdı.Məlumdur ki,bu da mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsinə səbəb oldu.Xəzərsahili vilayətlərə rusların basqınları və 944-cü il Bərdə faciəsi dövlətin süqutunu sürətləndirdi.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin