Rus dili (66-cı dərs)

Bizim üçün ən önəmli mövzulardan biri də məhz təhsildir.Bəs,bu mövzu üzrə cümlələri necə ifadə edəcəyik?

Вы студент (ка)? – (Vı student(ka)?) – Siz tələbəsiniz?

Какую школу вы окончили? – (Kakuyu şkolu vı akonçili?) – Hansı məktəbi bitirmisiniz?

В какой школе вы учитесь? – (Fkakoy şkole vı uçitis’?) – Hansı məktəbdə oxuyursunuz?

Я окончил (а) лицей. – (Ya akonçil (a) litsey) – Mən liseyi bitirmişəm.

Я выпускник (ца) лицея… – (Ya vıpusknik (tsa) litseya…) – …liseyinin məzunuyam.

Я выпускник (ца) университета. – (Ya vıpusknik (tsa) universiteta) – Universitet məzunuyam.

Я окончил (а) университет… – (Ya akonçil (a) universitet…) – …universitetini bitirmişəm.

Пока я учусь в университете… – (Paka ya uçus’ v universitete…) – Hələ… universitetində oxuyuram.

Я учусь на литературном факультете. – (Ya uçus’ na literaturnom fakul’tete) – Ədəbiyyat fakültəsində oxuyuram.

Я учусь в аспирантуре. – (Ya uçus’ v aspiranture) – Aspiranturada oxuyuram.

Я не учусь,я работаю. – (Ya ni uçus’ ya rabotayu) – Oxumuram,işləyirəm.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin