Rus dili (63-cü dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Ötən dəfə saat və zamanı öyrəndik.Bu gün isə zamanla bağlı digər söz və ifadələri sizin nəzərinizə çatdıracağıq.

Времена года – (Vrimina qoda) – Fəsillər

Месяца – (Mesitsa) – Aylar

Дни недели – (Dni nideli) – Həftənin günləri

Дата – (Data) – Təqvim,tarix

Столетие – (Staletiye) – Yüz il

После полудня – (Posli paludnya) – Günortadan sonra

Четверть часа – (Çetvirt çasa) – 15 dəqiqə

Прошлое – (Proşlaye) – Keçmiş,keçmiş zaman

Конец нидели – (Kanets nideli) – Həftəsonu

Эпоха – (Epoxa) – Dövr,çağ

Будущее – (Buduşiye) – Gələcək, gələcək zaman

Время от времени – (Vremya at vremeni) – Hərdənbir

К вечеру – (K veçiru) – Axşamüstü

6-го апреля – (Şıstovo aprelya) – 6 apreldə

Только что – (Tolka şto) – Az öncə

До того времени – (Da tavo vremini) – O zamanadək

До сегодняшнего дня – (Da sivodnişniva dnya) – Bu günə qədər

До сих пор – (Da six por) – İndiyədək

С раннего времени – (S ranniva vremni) – Sübh tezdən

Часто – (Çasta) – Tez-tez

Всё ещё – (Fso yişo) – Hələ də

В течение трёх дней – (F tiçeniyi tryöx dney) – Üç gün ərzində

Ежегодно,годичный – (Yejiqodna, qadiçnıy) – Hər il,illik

Раз в два дня – (Raz v dva dnya) – İki gündən bir

Иногда – (İnaqda) – Bəzən

В середине сентября – (F siridine sintibrya) – Sentyabrın ortasında

Позже – (Pojje) – Daha sonra

Недавно – (Nidavna) – Təzəlikcə

Вдруг – (Vdruk) – Birdən

С того времени – (S tavo vremini) – O zamandan bəri

Через некоторое время – (Çeriz nekataraye vremya) – Bir müddət sonra

Часами – (Çisami) – Saatlarca

Днями – (Dnyami) – Günlərcə

В …часов – (V…çisof) – Saat…-da

От трёх до четырёх часов – (At tryox da çıtıryox çisof) – Saat 3-dən 4-ədək

Изо дня в день – (İzadnya v den) – Gündən-günə

Заранее – (Zaraniye) – Öncədən

Позавчера – (Pazafçira) – Sırağagün

На днях (о прошлом) – (Na dnyax) – Bu günlərdə (ötənlərdə)

На данный момент – (Na dannıy mament) – Hal-hazırda

Сначала – (Snaçala) – Öncə

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin