Rus dili (62-ci dərs)

Bu gün sizinlə saat,zamanla bağlı ifadələr öyrənəcəyik. Gündəlik həyatımız üçün vacib olduğu üçün bu ifadələri bilməyimiz mütləqdir.

Сколько времени? (Который час?) – (Skol’ka vremini?/Katorıy ças?) – Saat neçədir?

Сейчас два (три,четыре) часа. – (Siças dva/tri/çitıri) – Saat ikidir,üçdür, dörddür.

Сейчас почти два часа. – (Siças paçti dva çisa) – Saat təxminən ikidir.

Сейчас ровно шесть часов. – (Siças rovna şest çisof) – Saat altı tamamdır.

Сейчас пять минут пятого. – (Siças pyat’ minut pyatava) – Saat beşə beş dəqiqə işləyib.

Сейчас без четверти семь. – (Siças biz çetverti sem’) – Saat yeddiyə on beş dəqiqə qalıb.

Без десяти девять. – (Bez desyati devit’) – Saat doqquza on dəqiqə qalıb.

Сейчас пол-первого. – (Siças pol pervava) – Birin yarısıdır.

По моим часам пол восьмого. – (Pa mayim çisam polvasmovo) – Mənim saatıma görə saat səkkizin yarısıdır.

В котором часу начинается фильм? – (F katorom çisu naçinayetsa film?) – Film nə zaman başlayır?

В семь часов все магазины закрываются. – (F sem çisov vse maqazinı zakrıvayutsa) – Saat yeddidə bütün mağazalar bağlanır.

С четырёх до пяти меня дома не бывает. – (S çitıryox do piti minya doma ne bıvayet) – Saat dördlə beş arası evdə olmuram.

Я вернусь в течение получаса. – (Ya vernus’ f tiçeniyi paluçasa) – Yarım saata qayıdacam.

Очень рано. – (Oçin’ rana) – Çox erkəndir.

Мои часы спешат/отстают. – (Mayi çisı spişat/atstayut) – Mənim saatım qabaqdadır/geridir.

Где вы были вчера после обеда? – (Qde vı bıli fçira posli ab’eda?) – Dünən nahardan sonra harada idiniz?

Сегодня вечером мы пойдём в кино. – (Sivodnya veçiram mı payd’yom f kino) – Bu axşam kinoya gedəcəyik.

В понедельник я начинаю работать. – (F panidel’nik ya naçinayu rabotat’) – Bazar ertəsi işə başlayıram.

Сегодня утром погода была очень плохая. – (Sivodnya utram paqoda bıla oçin’ plaxaya) – Bu gün səhər hava çox pis idi.

В прошлое воскресенье я болел (болела). – (F proşlaye vaskrisen’ye ya balel (balela)) – Keçən bazar xəstə idim.

В июле я поеду Россию. – (F iyule ya payedu v rasiyu) – İyul ayında Rusiyaya gedəcəm.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin