Rus dili (55-ci dərs)

Hər kəsə salam! Artıq bu gündən rus dilində dialoqlar, vacib cümlələr və s.öyrənəcəyik. 🙂 Bu barədə ilk dərsimiz “Dil bilmək,deyilənləri anlamaq” adlanır. Düşünürəm ki,dərsimiz çoxları üçün maraqlı olacaq.Elə isə başladıq. 🙂

Вы говорите по-русски (по-азербайджански)? – (Vı qavarit’i pa ruski, pa azırbaydjanski)? – Siz rusca/azərbaycanca danışırsınız?

Да,говорю – (Da,qavaryu) – Bəli,danışıram.

Нет,я по-русски не говорю – (Net,ya pa ruski ne qavaryu) – Xeyr,mən rusca danışmıram.

Я немного говорю по-русски – (Ya ninmnoqa qavaryu pa ruski) – Rusca bir az danışa bilirəm.

Я по-русски понимаю,но не говорю -(Ya pa ruski panimayu,no ni qavaryu) – Mən rusca başa düşürəm,amma danışa bilmirəm.

Вы (меня) понимаете? – (Vı (minya) panimaiti?) – (Məni) Başa düşürsünüz?

Я вас не понимаю – (Ya vas ni panimayu) – Mən sizi başa düşmürəm.

Я всё понимаю – (Ya fsyo panimayu) – Mən hər şeyi başa düşürəm.

Пожалуйста,говорите по-медленнее -(Pajalusta,qavariti pa medlennie) – Zəhmət olmasa,yavaş danışın.

Пожалуйста,повторите – (Pajalusta, pavtariti) – Zəhmət olmasa,təkrar edin.

Если вы будете говорить медленнее,я пойму – (Yesli vı buditi qavarit medlennie,ya paymu) – Asta danışsanız başa düşəcəyəm.

Я не понял (поняла) – (Ya ni po:nil (po:nila) – Mən başa düşmədim.

Что это значить? – (Şto eta znaçit?) – Bu nə deməkdir?

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin