Rus dili (54-cü dərs)

Azərbaycan dilində olduğu kimi rus dilindədə köməkçi nitq hissələrindən biri bağlayıcıdır(союз). Bağlayıcıların köməyi ilə sadə cümlələr mürəkkəb cümlələrin tərkibində və cümlə üzvləri birləşdirilir.

Bu nitq hissəsi sadə və mürəkkəb olmaqla iki qrupa bölünür.

Простой (sadə) — bir sözdən ibarət bağlayıcılar:
а, и, чтобы, если …

Сложный (mürəkkəb) – iki və daha çox sözdən ibarət bağlayıcılar isə:
потому что, как будто, то есть …
Bağlayıcı (союз) vəzifəsinə görə iki yerə bölünür:

Сочинительные союзы (tabesizlik bağlayıcıları): Bu bağlayıcılar həmcins üzvləri və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayır.

Nümunə(Пример) : Каждое утро я читаю книгу или газету, или журнал – Hər səhər mən kitab yaxud qəzet, yaxud jurnal oxuyuram.

Подчинительные союзы (tabelilik bağlayıcıları): Bu bağlayıcılar isə tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini əlaqələndirir.

Пример: Я пью кофе, потому что оно мне нравится – Mən qəhvə içirəm, çünki o mənim xoşuma gəlir.

 

İndi isə yeni sözlərimizi təqdim edirik:

рисовать  –  rəsm çəkmək

родиться  –  doğulmaq

родной  –  doğma

родственник  –  qohum

рукопись  –  əlyazma

рыбак  –  balıqçı

рынок  –  bazar

рядом  –  birgə

сад  –  baxça

сахар  –  şəkər

свадьба  –  toy

светлый  –  işıqlı

свёкла  –  çuğundur

свеча  –  şam

свободный  –  azad

север  –  şimal

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin