Rus dili (5-ci dərs)

Salam əziz izləyici! Əyər sən də rus dilində əşyanın/şəxsin kimə məxsus olduğunu izah edə bilmirsənsə bu dəfəki dərsimiz məhz sənin üçündür.. 🙂

Dediyimiz kimi rus dilində isimlər üç cinsə bölünür və biz isimlərin kimə məxsus olduğunu bildirmək üçün hər cinsə uyğun olaraq fərqli mənsubiyyət əvəzliyindən istifadə etməliyik.. Məsələn,kişi,qadın və orta cinsdə bir isim götürək və onları müvafiq olaraq hallandıraq..

Я —> шкаф,картина,окно

Мой шкаф – Mənim şkafım

Моя картина – Mənim rəsmim

Моё окно – Mənim pəncərəm

Digər şəxs əvəzliklərində isə hallandırma kişi,qadın və orta cinsə müvafiq olaraq bu cür olacaq :

Ты (Твой,Твоя,Твоё)

Он (Его,Его,Его)

Она (Её,Её,Её)

Мы (Наш,Наша,Наше)

Вы (Ваш,Ваша,Ваше)

Они (Их,Их,Их)

Gördüyünüz kimi,3-cü şəxsin təkində və cəmində mənsubiyyət əvəzliyi cinslərə görə dəyişmir,hər üç cinsdə olduğu kimi qalır..

Qrammatik bilgilərimizi artırdıq.İndi isə yeni sözlər öyrənək 🙂

Море (more) – Dəniz

Собака (Saba:ka) – İt

Виноград (Vinaqrad) – Üzüm

Вино (Vina) – Şərab

Учебник (Uçebnik) – Dərslik

Здание (Zdan’ye) – Bina

Квартира (Kvartira) – Mənzil

Врач (Vraç) – Həkim

Инженер (İnjiner) – Mühəndis

Правда (Pravda) – Həqiqət

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin