Rus dili (42-ci dərs)

Здравствуйте! 🙂 Bu gün çox maraqlı bir mövzu ilə qarşınızdayıq.

Bəzən elə ifadələrlə rastlaşırıq ki, bunlardakı fikir onu təşkil edən sözlərin hər birinin ayrıca mənası ilə izah olunmur, yalnız bütün tərkib və ya ifadə birlikdə bir məna verir. Yəqin ki,hansı mövzudan bəhs etdiyimizi təxmin etdiniz.Bəli,bu gün frazeoloji birləşmələr barədə danışacağıq. Rus dilində frazeoloji ifadələr, sabit söz birləşmələri, zərb-məsəllər az deyildir. Belə ifadələri danışıqda, ədəbi dildə işlətməklə, biz öz nitqimizi daha sərrast, obrazlı, emosional və təsirli etmiş oluruq. İndi isə bəzi frazeoloji birləşmələri nəzərinizə çatdıraq.

На воре шапка горит—Azərbaycan dilində qorxudan özünü ifşa etmək deməkdir. Bu ifadə qədim bir lətifə ilə əlaqədardır: bir gün bazarda oğrunu axtarırlarmış. Onu tapmadıqda müdrik bir qocaya müraciət edirlər. Böyük izdiham içərisində qoca birdən uca səslə qışqırır: «Baxın, oğrunun başında papağı yanır». Adamlardan biri qeyri-ixtiyari olaraq əli ilə başını tutur. Bununla da o, özünü ifşa edir.

Попасть впросак—«pis vəziyyətə düşmək», «dolaşıb qalmaq», «biabır olmaq», «işləri korlamaq», «yanılmaq», «səhv etmək», «yanlış nəticə çıxarmaq» mənasını verir. Просак— dişli barabandır. Onun köməyi ilə yun daranır. Bəzən yun dişlərə dolaşır, iş əngəlləşir. Попасть впросак ifadəsi də elə «şikəst olmaq», «xarab olmaq», «əldən məhrum olmaq» deməkdir.

Бить баклуши—bu frazeoloji ifadənin mənası «ayaq döymək», «boş şeylə məşğul olmaq» deməkdir. Vaxtı ilə Rusiyada ağac kötüyündən (parçasından) qab-qacaq, qaşıq və başqa məmulatlar kəsilib düzəldilirdi. Bu ağac parçasına баклуши deyirdilər. Onu yarmaq (parçalamaq, döymək), asan iş sayılırdı. Buna görə də onun icrası zəif adamlara həvalə edilirdi. Бить bakluşi ifadəsi də bax, buradan əmələ gəlmişdir.

Не солоно хлебавши—«Ümidi boşa çıxmaq» mənasında işlənir. Qədimdə xörəyi süfrə başında oturarkən duzlayarlarmış. Əksər hallarda isə ev sahibi qonaqların yeməyinə öz əli ilə duz səpərmiş. Adlı-sanlı qonağın xörəyinə səpilən duz çox (elə «перосолил» sözü də bundan əmələ gəlmişdir), süfrənin lap aşağı tərəfindən oturmuş qonağa isə ya az duz çatar, ya da heç çatmazdı. Ona görə arzuedilməz adam haqqında qəbuldan sonra belə deyirlər: «Ушел не солоно хлебавши».

 

Lüğət :

министерство – nazirlik

минута – dəqiqə

мир – dünya

много – çox,çoxlu

можно – olar,icazə var

молния – şimşək

молодой – gənc

молодость – gənclik

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin