Rus dili (41-ci dərs)

Sözlərin çoxmənalılığı ilə bağlı ötən dərsimizdə məlumat vermişdik. Bu dəfə isə həmin mövzunun davamını sizə təqdim edirik..

Распространяться, выделиться, течь (yayılmaq, ayrılmaq, axmaq, tökülmək, gəlmək). Идут слухи. Идёт дым. Идут слезы. з раны идёт кровь. Вода идет по капле.

Простираться, пролегать (uzanmaq, keçmək). Дорога идет полем. Улица идет через весь город.

Лить, падать (yağıntılar haqqında) Дождь идет. Снег идет.

Протекать, проходить (vaxt haqqında). Идет 1988-ой год.

Происходить, совершаться (baş vermək, icra olunmaq).Идут экзамены. Идут бои.

Подходить, соответствовать, быть к лицу (yaraşmaq, tutmaq). Это платье ей идет. Зеленая шляпа ему не идет.

Получаться, ладиться (alınmaq, düzəlmək). Как музыке идти? Ведь вы не так сидите! Работа идет хорошо.

Исполняться, ставиться (oynamaq, göstərilmək). Сегодня в театре идет новая пьеса.

Приближаться, появляться, ноступать (yaxınlaşmaq, görünmək, hücum etmək). На нас идет гроза. Идет весна. Сон не идет. Ничего в голову не идет от волнения.

Предназначаться, использоваться потребляться для чего-либо (lazım olmaq, işlənmək, sərf olunmaq, tələb olunmaq). Идти в пищу. Деньги ушли на покупки. Время ушло на ожидание. На пальте идет 2 метра материи.

 

Lüğət :

мёртвый – ölü

местный – yerli

место – yer

месяц – ay (ilin ayı)

мечтать – arzu etmək,xəyal etmək

мешать/помешать – mane olmaq/ qarışdırmaq

милиция – polis

милиционер – polis nəfəri

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin