Rus dili (34-cü dərs)

Ötən dəfə dərsimizin birinci hissəsini əsas nitq hissələrindən biri olan zərfə həsr etmişdik. Bu gün də həmin mövzunu davam edirik..

Zərflər (наречия) müxtəlif nitq hissələrindən əmələ gəlmiş və gəlməkdədir. Bəziləri lap çoxdan yaranmış, sonra məhv olmuş, bəziləri isə yaxın keçmişdə başqa nitq hissələrindən düzəlmiş və dövrümüzdə rus dilində işlənməkdədir.Məsələn, “по-вражески” zərfi “вражеский” sifətindən düzəlmişdir. Müxtəlif nitq hissələrinə məxsus olan bəzi sözlər də zərflərə keçərək öz əvvəlki leksik mənalarını və qrammatik xüsusiyyətlərini itirmiş, yeni, zərflərə xas olan əlamətlər qəbul etmişlər. Aşağıdakı iki cümləyə diqqət yetirək:

1) вошел в темную комнату.
2) Нельзя действовать втемную.

Birinci cümlədəki “темную” sözü sifət olub “комнату” sözü ilə uzlaşaq tək-cəmə, cinsə və hala görə dəyişir (burada “темную” təsirlik halda işlədilib). Bu sözün leksik mənası «işığı olmayan, qaranlıq» deməkdir. İkinci cümlədəki “втемную” sözü isə zərfdir: o, dəyişmir, özü də “действовать” felinə aiddir. Bu sözün leksik mənası «görmədən, bilmədən, kor-koranə, bəxtəbəxt» deməkdir.

Dialoq :

– Али ты знаешь Рустама?

– Нет,не знаю. А кто это?

– Он мой друг.

– Он иностранец?

– Да. Рустам из Узбекистана. Он узбек, но очень хорошо знает русский язык. Раньше он жил в Ташкенте.

– Где?

– В Ташкенте. Ташкент – это столица Узбекистана. Рустам говорит, что это очень старый и красивый город. Сейчас Рустам живёт в Москве и учится в Московском Государственном Университете (МГУ) на юридическом факультете.

 

Yeni sözlər :

картина – rəsm əsəri

кастрюля – tava

кататься – sürmək (velosiped,maşın)

квартира – mənzil

киоск – köşk

кладбище – qəbiristanlıq

ключ – açar

книжный – kitab (üçün) (“kitab mağazası,kitab rəfi” kimi söz birləşmələrində istifadə edilir.)

ковёр – xalça

когда – nə zaman,nə zaman ki

колесо – təkər

комната – оtaq

компетенция – səlahiyyət

композитор – bəstəkar

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin